Lige nu:

Adwokaci UNIVERSADVOKATER posiadaja specjalistyczne doscwiadczenie w udzielaniu porad prawnych dotyczacych miêdzynarodowych spraw prawa handlowego.

Partnerzy kancelarii sa doscwiadczonymi biznesmenami, choc przede wszystkim na poziomie krajowym. Od dziesiêcioleci prowadza wlasne dzialalnosci gospodarcze – nie tylko kancelarie prawne, ale takze jako wlasciciele i dyrektorzy, firmy prowadzace dzialalnosc w takich obszarach jak windykacja naleznosci, parkingi, cwiczenia i wyklady, wydawnictwo ksiazek, telemarketing, zarzadzanie obiektami, elektronika i mechanika, ochrona i wlasnosc intelektualna (agencja patentowa).

Na tej stronie znajda Pañstwo trochê informacji o naszym miêdzynarodowym zespole.

Pracujemy przede wszystkim w jêzyku duñskim i angielskim, ale posiadamy równiez znajomosc jêzyka polskiego, niemieckiego i innych.

Ruth Caddock Hansen, adwokat i radca prawny (Anglia i Walia)

Adwokat i radca prawny Ruth Caddock Hanses pochodzi z Anglii. W 2003 roku przeniosla siê z Wielkiej Brytanii do Danii gdzie pozostala, poza 3 latami spêdzonymi w Kalifornii.

Ruth ukoñczyla Lancaster University i College of Law of England and Wales i zostala radca prawnym w Anglii i Walii w 2000 roku. W 2009 roku uzyskala tytul zawodowy adwokata w Danii, a od poczatku 2017 roku wspólpracuje z UNIVERSADVOKATER. Wspólnikiem kancelarii zostala w 2020 roku.

W Wielkiej Brytanii, w latach 1998-2003, Ruth pracowala w kancelariach Morgan Cole (obecnie Blake Morgan) w Oxfordzie oraz Nabarro w Londynie. Jej glówne obszary pracy obejmowaly

 • Finanse korporacyjne i handlowe
 • Spory sadowe
 • Prawo pracy i równego traktowania w zakresie zatrudnienia
 • Prawo rodzinne

Od 2003 r., z kilkuletnia przerwa, Ruth udzielala pomocy prawnej w róznych dziedzinach, m.in.

 • Umowy o wspólnym przedsiêwziêciu, w tym umowy akcjonariuszy, statut spólki i umowy korporacyjne
 • Umowy o zaufaniu poufnoœci
 • Umowy kupna, sprzedazy i dystrybucji
 • Warunki sprzedazy i dostawy
 • Umowy outsourcingowe
 • Spory miêdzynarodowe
 • Windykacja transgranicznych wierzytelnoœci
 • Prawo konkurencji
 • Prawo spólek handlowych
 • Prawo pracy
 • Srodowisko pracy
 • Nabywanie przedsiêbiorstw
 • RODO

Ruth biegle posluguje siê jezykiem duñskim i angielskim. Jest ona glównym partnerem do kontaktu UNIVERSADVOKATER w sprawach miêdzynarodowych.

Zobacz stronê profilowa Ruth Caddock Hansen z referencjami (znajdujacymi siê na dole strony).

Jørgen Pedersen, adwokat (H)

Przez 3 lata podczas studiów Jørgen Pedersen byl przewodniczacym miêdzynarodowej organizacji mlodziezowej w Europie.

W 1990 roku byl wspólzalozycielem jednej z najwiêkszych i najbardziej prestizowych swiatowych sieci prawników. Byl w zarzadzie sieci przez 18 lat, a przez 8 lat byl jednym z jej dyrektorów. W ciagu 26 lat, az do wycofania siê z sieci w 2016 r., zbudowal rozlegta blisko wspólpracujaca siec renomowanych wspólpracowników w wiodacych kancelariach prawnych na calym œwiecie.

Zobacz stronê profilowa Jørgena Pedersena z referencjami (znajdujacymi siê na dole strony).

Gitte Nedergaard, adwokat (H)

Gitte Nedergaard od wielu lat zajmuje siê sprawami miêdzynarodowymi, w tym, m.in. sporami sadowymi i arbitrazem, umowami, tworzeniem przedsiêbiorstw, znakami towarowymi i prawem pracy. Posiada ogromne doswiadczenie prawne i praktyczne w zakresie nieruchomoœci wakacyjnych, turystyki i wypoczynku.

Jej glównym geograficznym obszarem dzialalnoœci jest Europa, w szczególnoœci Skandynawia i Niemcy, ale udzielala wsparcia prawnego takze w wielu jurysdykcjach poza Europa, w tym w Iraku, Korei, Kostaryce, USA i Bahrajnie.

Przez 4 lata do 2016 roku, Gitte byla wiodacym adwokatem w pozwie dotyczacym roszczenia o wartosci ok 100 milionów dolarów przeciwko narodowi Bliskiego Wschodu przed Miêdzynarodowym Trybunalem Arbitrazowym w Paryzu.

Zobacz stronê profilowa Gitte Nedergaard z referencjami (znajdujacymi siê na dole strony).

Kornelia Koscik, prawnik (Polska)

Kornelia Koscik posiada wyksztalcenie prawnicze z Anglii.

Uczêsczala do St. Paul Preparatory High School w Minnesocie w USA. Studiowala prawo w Anglii, na University of East London (LL.B. Hons) i City University of London (LL.M.). W 2018 roku zdala egzamin wstêpny z prawa polskiego i od 2019 roku jest aplikantem radcowskim w Polsce. Przez krótki czas Kornelia byla stazystka w Parlamencie Europejskim.

Kornelia byla aplikantem radcowskim w Kancelarii Adwokackiej Adam Goliñski w Zielonej Górze w Polsce. W Londynie pracowala jako prawnik w QC Immigration, Medicalchain.com Ltd oraz Softbit.com.

Dudal Webdesign