Lige nu:

Juraen følger dig fra vugge til grav, hvad enten du vil det eller ej. Undlader du selv at disponere, gælder grundreglerne, men dem kan du ofte ændre i gunstig retning ved fx at oprette et testamente eller en ægtepagt.

Vi hjælper med dokumenterne: børnetestamentet - lejekontrakten - boligkøbet - ægtepagten - testamentet - boligsalget - boopgørelsen ...

Og vi hjælper dig under de konflikter, som du måske kommer ud for: skilsmisse - forældremyndighed - samvær - tvangsfjernelse - retssager - personskade - kontroverser med offentlige myndigheder ...

Vi er der, når du har brug for kompetent juridisk hjælp til de ting, der virkelig betyder noget for dig og din familie.

Det er ofte langt billigere at benytte vores hjælp end ikke at gøre det ... Under alle omstændigheder giver det støtte og sikkerhed.

Du er velkommen.

Bolig eller sommerhus

Køb eller sælg ikke fast ejendom uden at have os med til at kontrollere, rådgive og ekspedere.

Specialhjemmesider

På disse hjemmesider kan du læse meget mere om køb og salg af bolig og fritidsbolig, og om juraen omkring børn og i den anden ende af livsrejsen: seniorer.

Lad os hjælpe dig med

 

 • Ansættelsesret
 • Andelsboliger
 • Arbejdsret
 • Arbejdsskader
 • Arv
 • Bodeling
 • Bolig i udlandet
 • Byggeret
 • Børn
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Design
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Ejerbolig
 • Entrepriseret
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendoms regulering
 • Fogedret
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forældreansvar
 • Forældremyndighed
 • Forældrekøb
 • Fremtidsfuldmagter
 • Fuldmagter
 • Gældssanering
 • Internationale retsforhold
 • Køb og salg af bolig
 • Landbrug
 • Lejeret
 • Patentret
 • Patientskade
 • Planlovgivning
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Produktansvar
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Sameje
 • Samvær
 • Samliv
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Skovbrug
 • Sportsret (e-sport)
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse
 • Værgemål
 • Ægtepagter

 

 

Dudal Webdesign