Testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente, boligkøb, boligsalg ...

Der er ting, som det er dumt at bruge penge på. Og der er ting, som det er mindst lige så dumt at spare på.

Et eksempel på det sidste er advokatbistand til et boligkøb eller -salg. Advokaten er den eneste professionelle aktør i forbindelse med en bolighandel, som kun har ét eneste produkt at sælge: den bedst mulige rådgivning af dig. Advokaten er helt uden interesse i, om du får købt eller solgt eller ej bare vilkårene og resultatet er det rigtige for dig. Vi skal hverken sælge kreditforeningslån, banklån, forsikringer eller andet.

Andre eksempler er testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, behandlingstestamenter og eventuelt andre vigtige dokumenter. Forholder du dig passivt, får du måske i din sidste tid en lægelig behandling, som du meget gerne havde været foruden. De forkerte mennesker træffer vigtige beslutninger for dig, som du ikke selv længere har evnerne til at træffe. Og når du er væk og borte, går dine aktiver til nogle helt andre end dem, du håbede på og regnede med. Tal med en advokat om det i tide. En robot eller en halvstuderet røver er sikkert billigere men er det her, du skal spare?

Hos UNIVERSADVOKATER koster det ikke noget, før vi aftaler det.

Skriv til mail@universadvokater.dk. Så ringer en af vores advokater dig op gratis.

- 15,9 KB

Troede du, at de arver det hele efter dig? Eller at de beholder arven efter dig, når de engang bliver skilt fra deres ægtefæller?

 ------------------ 

Juraen følger dig fra vugge til grav, hvad enten du vil det eller ej. Undlader du selv at disponere, gælder grundreglerne, men dem kan du ofte ændre i gunstig retning ved fx at oprette et testamente eller en ægtepagt.

Vi hjælper med dokumenterne: børnetestamentet - lejekontrakten - boligkøbet - ægtepagten - testamentet - boligsalget - boopgørelsen ...

Og vi hjælper dig under de konflikter, som du måske kommer ud for: skilsmisse - forældremyndighed - samvær - tvangsfjernelse - retssager - personskade - kontroverser med offentlige myndigheder ...

Vi er der, når du har brug for kompetent juridisk hjælp til de ting, der virkelig betyder noget for dig og din familie.

Det er ofte langt billigere at benytte vores hjælp end ikke at gøre det ... Som minimum får du sikkerhed.

Du er velkommen.

Lad os hjælpe dig med

 

 • Ansættelsesret
 • Andelsboliger
 • Arbejdsret
 • Arbejdsskader
 • Arv
 • Bodeling
 • Bolig i udlandet
 • Byggeret
 • Børn
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Design
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Ejerbolig
 • Entrepriseret
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendoms regulering
 • Fogedret
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forældreansvar
 • Forældremyndighed
 • Forældrekøb
 • Fremtidsfuldmagter
 • Fuldmagter
 • Gældssanering
 • Internationale retsforhold
 • Køb og salg af bolig
 • Landbrug
 • Lejeret
 • Patentret
 • Patientskade
 • Planlovgivning
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Produktansvar
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Sameje
 • Samvær
 • Samliv
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Skovbrug
 • Sportsret (e-sport)
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse
 • Værgemål
 • Ægtepagter

 

Drejer din opgave sig om noget, vi er knapt så gode til, hjælper vi dig gerne videre til den rigtige ...

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Vivi Søndergaard
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign