Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem til Klik for at tillade alle cookies. Ellers forlad venligst siden.

UNIVERSADVOKATER rådgiver omkring 1.500 danske og udenlandske virksomheder - fra de helt små til store internationale koncerner.

I disse år er det svært at finde en advokat eller anden rådgiver, der ikke fremstår som "specialist". Men virkeligheden er, at de fleste erhvervsvirksomheder, store som små, ikke blot - og sjældent primært - har behov for juridisk nicherådgivning.

Hos UNIVERSADVOKATER er din hovedkontakt en advokat med bred erhvervsjuridisk viden og med erfaring i almindelig virksomhedsdrift. Advokaten vil gerne lære din virksomhed at kende - jeres dagligdag, udfordringer, muligheder, så han eller hun kan være med til at afværge, optimere og ikke mindst udvikle. Jeres indgang skal ikke være en juridisk læge, der måske har medicinen, men ikke kender patienten; det er dyrt - både på den ene og den anden måde.

Som erhvervsjuridisk generalist bygger man på en mosaik af viden om mange fagområder - på nogle områder en ret basal viden og på andre en langt dyberegående. Vores advokater er velfunderede med hensyn til den almene erhvervsjuridiske viden, men har herudover en betydelig indsigt i og erfaring med hver deres særlige fagområder og brancher.

På områder, hvor advokaten ikke er stærk, hjælper han eller hun dig videre til en kollega i eller uden for huset, der er. Det er din sikkerhed.

Vi vover den påstand, at der i dagens Danmark ydes mindst lige så meget uhensigtsmæssig generel juridisk rådgivning af specialister med begrænset klientkendskab som der ydes uhensigtsmæssig specialistrådgivning af generalister. UNIVERSADVOKATER vil undgå begge disse fælder.

Vi er med hele vejen. Når der skal iværksættes. Når der skal planlægges, kreeres, eksekveres, konsolideres, vækstes. Når værktøjerne skal skærpes. Når I er under angreb, eller det på anden måde er op ad bakke. Når I skal købe eller sælge. Hvis noget skal lægges i graven.

Det - og en hel del mere - arbejder vi med inden for erhvervsjuraen

 

 • Ansættelsesret
 • Bankjura
 • Bestyrelsesarbejde
 • Compliance
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Domæner
 • Due diligence
 • Fusioner
 • Omstrukturering af selskaber
 • Plagiering
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedspant
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Eneforhandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fogedret
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Generationsskifte
 • Gældssanering
 • Hvidvask
 • Immaterialret
 • Inkasso
 • Insolvens
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Iværksætteri
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Landbrug
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • M&A
 • Markedsret
 • Miljøret
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Personaleforhold
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Skovbrug
 • Stiftelse af selskaber
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og –ledelse
 • Voldgift

 

 

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Andreas Peter Olesen
Advokatfuldmægtig
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Kassandra Mønster Jensen
Trainee (stud.jur.)
Sarah Lykkegaard Døssing
Trainee (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Astrid Silleborg
Advokatsekretær
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Puk Jespersen
Reception og administration
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Marc Top Christensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige halvdel af Jylland
Dudal Webdesign