English

universadvokater rådgiver omkring 1.500 danske og udenlandske virksomheder - fra de helt små til store internationale koncerner.

I disse år er det svært at finde en advokat eller anden rådgiver, der ikke fremstår som "specialist". Men virkeligheden er, at de fleste erhvervsvirksomheder, store som små, ikke blot - og sjældent primært - har behov for juridisk nicherådgivning.

Hos universadvokater er din hovedkontakt en advokat med bred erhvervsjuridisk viden og med erfaring i almindelig virksomhedsdrift. Advokaten vil gerne lære din virksomhed at kende - jeres dagligdag, udfordringer, muligheder, så han eller hun kan være med til at afværge, optimere og ikke mindst udvikle. Jeres indgang skal ikke være en juridisk læge, der måske har medicinen, men ikke kender patienten; det er dyrt - både på den ene og den anden måde.

Som erhvervsjuridisk generalist bygger man på en mosaik af viden om mange fagområder - på nogle områder en ret basal viden og på andre en langt dyberegående. Vores advokater er velfunderede med hensyn til den almene erhvervsjuridiske viden, men har herudover en betydelig indsigt i og erfaring med hver deres særlige fagområder og brancher.

På områder, hvor advokaten ikke er stærk, hjælper han eller hun dig videre til en kollega i eller uden for huset. Det er din sikkerhed.

Vi vover den påstand, at der i dagens Danmark ydes mindst lige så meget uhensigtsmæssig generel juridisk rådgivning af specialister med begrænset klientkendskab som der ydes uhensigtsmæssig specialistrådgivning af generalister. universadvokater vil undgå begge disse fælder.

Vi er med hele vejen. Når der skal iværksættes. Når der skal planlægges, kreeres, eksekveres, konsolideres, vækstes. Når værktøjerne skal skærpes. Når I er under angreb, eller det på anden måde er op ad bakke. Når I skal købe eller sælge. Hvis noget skal lægges i graven.

Det - og en hel del mere - arbejder vi med inden for erhvervsjuraen

 

 • Ansættelsesret
 • Bankjura
 • Bestyrelsesarbejde
 • Compliance
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Domæner
 • Due diligence
 • Fusioner
 • Omstrukturering af selskaber
 • Plagiering
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedspant
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Eneforhandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fogedret
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Generationsskifte
 • Gældssanering
 • Hvidvask
 • Immaterialret
 • Inkasso
 • Insolvens
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Iværksætteri
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Landbrug
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • M&A
 • Markedsret
 • Miljøret
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Personaleforhold
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Skovbrug
 • Stiftelse af selskaber
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og –ledelse
 • Voldgift

 

 

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign