Lige nu:

Vi er generalister - med hver vores interesseområder og specialer

I disse år er det svært at finde en advokat eller anden rådgiver, der ikke fremstår som "specialist". Men virkeligheden er, at de fleste erhvervsvirksomheder, store som små, ikke blot - og sjældent primært - har behov for juridisk nicherådgivning.

Hos UNIVERSADVOKATER er din hovedkontakt en advokat med bred erhvervsjuridisk viden og med erfaring i almindelig virksomhedsdrift. Advokaten vil gerne lære din virksomhed at kende - jeres dagligdag, udfordringer, muligheder, så han eller hun kan være med til at afværge, optimere og ikke mindst udvikle. Jeres indgang skal ikke være en juridisk læge, der måske har medicinen, men ikke kender patienten; det er dyrt - både på den ene og den anden måde.

Som erhvervsjuridisk generalist bygger man på en mosaik af viden om mange fagområder - på nogle områder en ret basal viden og på andre en langt dyberegående. Vores advokater er velfunderede med hensyn til den almene erhvervsjuridiske viden, men har herudover en betydelig indsigt i og erfaring med hver deres særlige fagområder og brancher.

På områder, hvor advokaten ikke er stærk, hjælper han eller hun dig videre til en kollega i eller uden for huset, der er. Det er din sikkerhed.

Vi vover den påstand, at der i dagens Danmark ydes mindst lige så meget uhensigtsmæssig generel juridisk rådgivning af specialister med begrænset klientkendskab som der ydes uhensigtsmæssig specialistrådgivning af generalister. UNIVERSADVOKATER vil undgå begge disse fælder.

Internationalt - ekspertise, erfaring, kontaktnet

Det arbejder vi med

 

 • Ansættelsesret
 • Bankjura
 • Bestyrelsesarbejde
 • Compliance
 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Domæner
 • Due diligence
 • Fusioner
 • Omstrukturering af selskaber
 • Plagiering
 • Virksomhedsomdannelse
 • Virksomhedspant
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Eneforhandling
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fogedret
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Generationsskifte
 • Gældssanering
 • Hvidvask
 • Immaterialret
 • Inkasso
 • Insolvens
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Iværksætteri
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Landbrug
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • M&A
 • Markedsret
 • Miljøret
 • Ophavsret
 • Patentret
 • Personaleforhold
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Skovbrug
 • Stiftelse af selskaber
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og –ledelse
 • Voldgift

 

 

Dudal Webdesign