English

Vi har klienter over hele Danmark og mange steder i den store verden, men vores base er Vestergade 3 i Aarhus - et sted spækket med atmosfære og historie.

Vestergade 3 i dag

1735: Skyderi i Vestergade

Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.
Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.

1892: Notits

Aarhus ældste Indvaaner, M.N. Bache, Vestergade 3, i Morgen 95 Aar. Altid ualmindelig virksom i sit Fag – desværre i Fjor uheldig at falde og har senere været sengeliggende. Ellers plejede man hver Sommer at se den gamle Mand vandre ud til Riis Skov. I den sidste Tid er Syn og Hørelse noget svækket men i øvrigt fuldstændig aandsfrisk og glæder sig til sin Fødselsdag at faa Besøg af Venner og Bekjendte bl. hans Medborgere, som det er ham kjært at underholde sig med.

25/10 1892

1976: Atomkraft, nej tak!

På gavlen af ejendommen Vestergade 7 mod Emil Vetts Passage (Busgaden) har Anne Lunds og Søren Lisbergs ATOMKRAFT? NEJ TAK siddet og skilt vandene siden 1976.

Læs mere

Og lidt mere ...

1871: Annonce

En mørkebrun Hundehvalp af Schæferracen, med hvidt Bryst og lyse Poter, lydende Navnet "Rinaldo", er bortløben den 7. ds. For Tilvejebringelsen af samme udloves en god Douceur af Frits Petersen Vestergade 3.

Aarhus Stiftstidende, 8. september 1871 

1873: Annonce

En Dreng kan antages i Lære hos Bogbinder N.D. Bonnen, Vestergade Nr. 3.

10/5 1873

1930: Notits

 En i sin Tid kendt Haandværker, Malermester C. Lindhard fylder paa Lørdag 85. Lindhard er den eneste nulevende af Stifterne af Aarhus Malerlaug, der blev stiftet 1869 under Navnet ”Malerforeningen”, og er Æresmedlem af Lauget … nu velfortjent Hvile i sin Søns Malermester N. Th. Lindhards Hjem, Vestergade 3 i samme Ejendom, hvori gamle Lindhard i saa mange Aar drev sin Forretning.

6/11 1930

1873: Annonce

1 á 2 Snedkersvend kunne strax erholde Arbeide hos Chr. Petersen Vestergade Nr. 3.

9/8 1873

1988: Spejdermuseet

Spejdermuseet Århus etableredes i 1988 af Det Danske Spejderkorps, De grønne Pigespejdere, KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gilderne.

Indtil 2016, hvor det flyttede til Søren Nymarksvej, havde museet til huse på 1. sal i forbygningen Vestergade 3.

 - 18,2 KB

På væggene i universadvokaters kontor finder man - ud over en række bevingede ord trykt direkte på væggene - historiske fotografier af ejendommen og gaden.

Juni 1968
Juni 1968
December 2020: pianobaren
December 2020: pianobaren

1885: Annonce

Et Parti solide, egetræmalede Liigkister anbefales til moderate Priser. J.H. Ahnen, Vestergade 3.

8/2 1885

26. september 1971: Den amerikanske skuespiller Danny Kaye besøger Cafe Høkergården - som den senere pianobar hed dengang
26. september 1971: Den amerikanske skuespiller Danny Kaye besøger Cafe Høkergården - som den senere pianobar hed dengang

Middelalderen: Kloster og helligåndshus

Vor Frue Kloster i Aarhus var oprindeligt et Dominikanerkloster. Dominikanermunkene kaldes også Sortebrødre eller Tiggermunke.
 
Bag klosterets opførelse, der fandt sted over en periode mellem 1221 og 1246, stod en aarhusianer, Salomon, der var indtrådt i Dominikanerordenen i Verona i 1220. Klosteret opførtes i tilknytning til Vor Frue Kirke (dengang domkirken Sankt Nikolaj Kirke), der kom til at tjene som klosterkirke. Kloster og kirke lå dengang uden for byens volde og grave.
 
Sortebrødrene forlod Aarhus og klosteret omkring nytår 1530. Umiddelbart derefter blev patienterne fra byens to forfaldne hospitaler, Helligåndsgården og Sankt Karens Gård, overført til de tomme klosterbygninger.
 
I 1541 bestemte Christian den 3., at klosterbygningerne skulle være hospital – Helligåndshus - for fattige og syge fra Aarhus og opland og Randers og Horsens.
 
Klosterbygningerne blev renoveret og om- og tilbygget op gennem de følgende århundreder, senest i større omfang i slutningen af 1870’erne, hvor de stort set fik det udseende, de har i dag. Fra 1856 anvendes bygningerne til hjem for værdigt trængende, indtil 1923 også på kost. I dag indeholder de en lille snes lejligheder for ældre borgere.
 
Navne som Klostertorv, Klosterport og Gl. Munkegade vidner om, at området før reformationen i høj grad var befolket af munke, og efter reformationen også af nonner. Nonnerne blev på stedet helt indtil 1980’erne; de fleste af dem havde Sct. Josephs Hospital i Bülowsgade som daglig arbejdsplads.
 
universadvokaters adresse Vestergade 3 er mere nutidshistorisk nok mest kendt for i mange år indtil 2017 at have huset Jacob’s Bar BQ. Advokatfirmaet har imidlertid til huse i det, der - bortset fra middelalderlige kloster- og kirkebygninger - er en af byens ældste og mest velbevarede ejendomme fra midten af 1700-tallet.
 
Hvad der i dag i gadeplan er tilbage af klosterbygningerne ligger en hundrede meter fra vores adresse, men i middelalderen var Vestergade 3 en del af Aarhus’ Helligåndshus’ område.
 
Moesgaard Museum udgravede bygningsrester fra Helligåndshuset i 2003 og fandt i ejendommens kælder bl.a. levn af en brønd, som hospitalet har benyttet, og fra seks begravelser.
 
I sommeren 2020 gravede Moesgaard Museum på ny i universadvokaters gård. Man fandt bl.a. kvadersten, der kunne tyde på, at der har ligget en klosterbygning af en art på stedet. Samtidig har stedet dog med sikkerhed været kirkegård, idet man også fandt de jordiske rester af et ungt menneske.

Moesgaard-arkæolog med skeletrester fra grav i gården til Vestergade 3 (august 2020)

1878: Notits

Fordringerne i Boet efter afdøde Købmand Peder Kold eller Peder Laurentin Kold af Aarhus, indkaldes af Arvingernes Befuldmægtigede Købmand A.T. Stigaard, Vestergade 3.

22/2 1878

930: Vor Frue Kirke

Nogle få skridt fra UNIVERSADVOKATERs kontor ligger Vor Frue Kirke, der kan føre sine ældste bygningsdele tilbage til år 1080.

Allerede i år 930 opførte Kong Frode imidlertid en stavkirke på stedet, Trefoldighedskirken. Den nedbrændte i 1051.

Vor Frue Kirke var Aarhus' første domkirke.

Kirkens hjemmeside

AarhusWiki

April 1971: Cafe Austria
April 1971: Cafe Austria
August 1971: Cafe Høkergården
August 1971: Cafe Høkergården

1877: Annonce

Herved tillader jeg mig at meddele, at jeg under Firma Joh. Baune & Co. her paa Pladsen har etableret en Korn- & Smør- Commissionsforretning som anbefales paa det Bedste. Fr. Johansen Baune Contoir: Vestergade 3, Sidebygningen (tæt ved Lille Torv).

28/2 1877

December 1967
December 1967

1983: Slingrer ned ad Vestergade

Vestergade er en af meget få gader med egen sang - Gnags' Slingrer ned ad Vestergade fra 1983.

Musikvideoen, der - meget naturligt - optoges i Vestergade, er en af de første egentlige musikvideoer produceret i Danmark (efter Tøsedrengenes Sig du kan li mig fra 1981). Den er en helt lille tidslomme.

1899: Nyhed

Brand i Kælderen i Vestergade 3, hvor Bestyreren af Smørforretningen i denne Ejendom Hr. Peschardt, har Lager. En Del Smør – for ca. 2000 Kroner ødelagt.

10/2 1899

Februar 1966
Februar 1966

Vestergade fra vikingetid til nutid

Indlæggene på denne side beskæftiger sig primært med Vestergade 3 og de nærmeste omgivelser.

I hele sin længde rummer Vestergade yderligere et væld af historie. Se fx

1878: Annonce

Decimalvægte & Kreaturvægte i alle Størrelser fra 100 til 10.000 Pds. Bæreevne, solidt og godt forarbeidede, leveres til Tidens billigste Priser fra Hans Sørensens Vægtfabrik, Vestergade 3 i Aarhus.

24/8 1878

1966-67: Antikvitetshandel
1966-67: Antikvitetshandel

1973: Jacob's BarBQ

I 1973 åbnede Jacob Evar og broderen Samson Evar Jacob's BarBQ i Vestergade 3 med helt nye retter på det aarhusianske menukort - spidstegt kød, humus, pitabrød.

I 1979 lagde Jacobs barBQ rammer til, da Anders Bircow, Preben Kristensen og Thomas Eje dannede "Linje 3". Mange andre kendte navne har i restaurationsårene haft deres mere eller mindre hyppige gang i Vestergade 3 eller har optrådt her  - Svend Auken, Anne Linnet, Pia Raug, Peter Schmeichel, Søren Pilmark, Ghita Nørby, operasangeren Birgit Nilsson, Asger Reher, Pia Raug, Gasolin, Anne Linnet, Lis Sørensen, Lone Kellermann, Sebastian, TV2, Cliff Richard ...

Den kendte restaurant lukkede ved årsskiftet 2016/17 efter at Evar-familien den sidste tid havde forsøgt at drive stedet som bl.a. natklubben "Rom & Bobler" i stedets pianobar. De kringlede gamle bygninger var blevet for besværlige til moderne restaurationsdrift.

Til gengæld er det lykkedes universadvokater at få et særdeles steminingsfuldt kontor ud af de helt nyrenoverede lokaler.

I universadvokaters tid i Vestergade 3 har bl.a. det navnkundige Aarhus-jazzband Arosia, der dannedes i 1958, underholdt i Pianobaren.

1822: Annonce

At exam. juris J.P. Schmidt, boende paa Vestergade No. 3, er indtil videre antaget i M. Sørensens sted som Kæmner her i Byen, og at han, som saadan, forestaaer Kæmner-Kassens Indtægter og Udgifter, det bliver herved bekjendtgjort. Aarhus, d. 16. Juli 1822. Magistraten.

Juni 1918: Børnehjælpsdag, høstvogn
Juni 1918: Børnehjælpsdag, høstvogn

1876: Notits

Enkefru Liisberg har solgt Vestergade 3 til Vinhandler C.F. Schaarup for 80.000 Kr.

17/1 1876

De følgende to fotografier med tekst er fra Bue Becks bog "Hugo Matthiessens Aarhus 1917" (Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1999):

December 2020
December 2020
Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign