Lige nu:

UNIVERSADVOKATER
Vestergade 3
DK-8000 Aarhus C
Dania
mail@universadvokater.dk
+45 89 34 35 36

Pracujemy przede wszystkim w jêzyku duñskim i angielskim, ale posiadamy równiez znajomosc jêzyka niemieckiego i innych.

Prawdziwie miêdzynarodowa kancelaria

Kancelaria UNIVERSADVOKATER zostala zalozona w styczniu 2017 r.

Partnerzy kancelarii maja jednak kilkudziesiêcioletnie doswiadczenie w praktyce miêdzynarodowej, poczawszy od windykacji naleznosci, poprzez prace zwiazane z umowami i fuzjami, az po spory sadowe i arbitraz, doswiadczenie obejmujace pelne spektrum od codziennych dzialañ po wielomilionowe umowy i spory. W sklad zespolu kancelarii wchodza niemiecki i polski prawnik.

Kancelaria UNIVERSADVOKATER posiada unikalna i bliska siec wspólpracujacych prawników w wiodacych kancelariach prawnych na calym swiecie.

Prawo handlowe

 • Arbitraz
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Zarzad spólki
 • Budownictwo i konstrukcja
 • Strategia biznesowa, rozwój i zarzadzanie
 • Nieruchomoœci komercyjne i rozwój
 • Konkurencja, rynek i marketing
 • Umowy
 • Spólki
 • Odszkodowania i ubezpieczenia
 • Ochrona danych i prywatnosc
 • Windykacje dlugu
 • Restrukturyzacja zadluzenia
 • E-commerce
 • Prawo pracy
 • Finanse
 • Franczyza
 • Ogólne prawo handlowe
 • Wlasnosc intelektualna
 • IT
 • Najem i dzierzawa
 • Leasing
 • Spory sadowe
 • Fuzje i przejêcia
 • Odpowiedzialnosc producenta za produkt
 • Odpowiedzialnosc cywilna z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
 • Prawo publiczne
 • Zarzadzanie i administracja nieruchomosciami
 • Regionalne i gminne planowanie przestrzenne
 • Przedawnienie roszczeñ
 • Przetargi
 • Turystyka i wypoczynek
 • Trusty

Prywatne

 • Budownictwo i konstrukcja
 • Dzieci
 • Odszkodowania i ubezpieczenia
 • E-commerce
 • Prawo pracy
 • Nieruchomosci
 • Prawo rodzinne
 • Najem i dzierzawa
 • Spory sadowe
 • Dlugi
 • Obrazenia ciala
 • Odpowiedzialnosc producenta za produkt
 • Odpowiedzialnosc cywilna z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
 • Nieruchomosci mieszkaniowe
 • Regionalne i gminne planowanie przestrzenne
 • Doradztwo prawne
 • Przedawnienie roszczeñ
 • Testamenty i dziedziczenie
Dudal Webdesign