27. oktober 2021

11 ugers øremærket barsel til begge forældre

Et politisk flertal er nået til enighed om at øremærke 11 ugers barsel til begge forældre. 

Aftalen betyder, at der fra august 2022 vil være 11 ugers øremærket barsel til både mor og far, og at fædre dermed vil få 9 ugers øremærket barsel mere end nu.

Forældre har fortsat tilsammen ret til 48 ugers barselsorlov, hvorfor det samlede antal orlovsuger med barselsdagpenge er uændret.

Med den nye aftale får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov. To af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen, mens yderligere ni uger vil være øremærket, således at de skal afholdes inden for det første år efter barnets fødsel.

Disse nye regler omfatter alene lønmodtagere. Selvstændige er undtaget. Undtaget er også ledige og studerende. Disse grupper kan vælge at overføre op til 22 uger til den anden forælder.

Tillige fremgår det af aftalen, at solofædre bliver ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen. Dermed får begge 46 ugers orlov. Ydermere får soloforældre mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Den nye aftale betyder endelig, at regnbuefamilier får mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Forhandlingerne er sket på baggrund af et EU-direktiv fra 2019, der pålægger alle EU-lande at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i 2022.

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alexander Hoyer Olsen
Advokatstuderende
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign