9. februar 2022

Båndlæggelse af arv – hvad er det?

Når du opretter dit testamente, kan du blandt andet vælge at båndlægge arven. Det indebærer, at arven anbringes i et forvaltningsinstitut, eksempelvis i en bank, hvor arvingen ikke selv kan disponere over arven, så længe den er båndlagt.

Al arv, både tvangsarv og friarv, til livsarvinger, fx børn, børnebørn og oldebørn, kan båndlægges, mens det for en ægtefælles vedkommende kun er friarven, der kan båndlægges.

Tvangsarv kan alene båndlægges til livsarvingen fylder 25 år. Friarv er ikke underlagt denne tidsbegrænsning, og kan i princippet være båndlagt i hele arvingens levetid.

Formålet med at båndlægge en arv er typisk at beskytte den mod arvingens eventuelle uhensigtsmæssige forbrug, fx i en umoden alder.

I særlige tilfælde giver arveloven mulighed for, at den offentlige myndighed Familieretshuset kan tillade frigivelse af arven, eksempelvis hvis arven har en begrænset værdi (under kr. 100.000), hvis båndlæggelsen af arven ikke længere tjener et rimeligt formål, eller hvis arven skal bruges til en velfærdssag for arvingen, eksempelvis til brug for køb af fast ejendom eller i forbindelse med sygdom.

Båndlæggelse af arv er en byrdefuld bestemmelse, hvorfor du som arvelader skal overveje grundigt, om båndlæggelse af arven er nødvendig.

Kontakt Cecilie Meinertz for mere info på telefon 89 34 35 63 eller e-mail cbm@universadvokater.dk. Den første kontakt er altid gratis.

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Vivi Søndergaard
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign