Lige nu:

www.advokatstuderende.dk kan du læse meget mere om studenterjob hos UNIVERSADVOKATER, herunder hvordan du ansøger.

På denne side kan du læse, hvad nogle af vores tidligere studenter- medarbejdere siger om jobbet ...

Stine Bundgaard Hansen

”Et studiejob hos UNIVERS-ADVOKATER er en fantastisk måde at opleve hverdagen på et advokatkontor. Man får pålagt en stor del ansvar og får lov til at arbejde selvstændigt med mindre sager. Det giver god mulighed for faglig juridisk udvikling.”

Mathias Mosegaard

"At arbejde som stud.jur. hos UNIVERS-ADVOKATER, giver mig gode muligheder for at afprøve teorien i praksis. Det åbne arbejdsmiljø i interessante historiske bygninger i Aarhus C giver mig en følelse af at være med på et helt særligt hold. Kulturen er i høj grad præget af innovative løsninger, socialt samvær og høj faglighed. Hos UNIVERSADVOKATER indgår man som stud.jur. helt naturligt i den øvrige stab. Der er ingen lukkede døre, og kolleger og ledere er altid tæt på.

Ud over det fantastiske arbejdsmiljø og sammenhold har UNIVERSADVOKATER givet mig mulighed for at lære i mere end én forstand. Gennem KURSUSUNIVERS, tilbydes mange spændende advokatfaglige kurser, hvor man som studerende har mulighed for at deltage i de kurser der har størst relevans for ens videre færd. Jeg er meget begejstret for, at det er hos UNIVERSADVOKATER at jeg får lov til at udvikle den juridiske teori fra universitetet til juridisk praksis i advokatbranchen".

Bliv en del af et spændende advokatfirma - og af et anderledes studenterunivers

UNIVERSADVOKATER beskæftiger til stadighed mindst en halv snes jurastuderende. Vi kalder dem advokatstuderende.

Arbejdsopgaverne er mangeartede, fx 

 • udfærdigelse af betalingspåkrav
 • udtagelse af stævninger
 • stillingtagen til og behandling af indsigelser i inkassosager
 • udarbejdelse af udkast til processkrifter
 • mindre responsa
 • registrering af domæner og varemærker
 • doms- og litteratursøgning
 • dataregistrering
 • redigering af nyheder på vores hjemmesider
 • overvågning af forskellige retsområder
 • alle mulige forefaldende juridiske og ikke juridiske opgaver - fra Google-søgning over sagsoprettelse til at rydde bordet efter et møde.

Vi driver en omfattende kursusvirksomhed (www.kursusunivers.dk), og man får jævnligt under sin ansættelse mulighed for at deltage i heldagskurser, der er målrettet mod advokater. Det ruster de studerende til jobbet hos os og efterfølgende - og så pynter det på CV'et.

De advokatstuderende indgår som en helt integreret del af advokatfirmaets dagligdag og ikke at forglemme: af firmaets sociale liv.

Vi forventer, at du kommer med energi, faglighed, team spirit, humør, overskud, lyst til at lære, vilje til at yde en ekstra indsats og et mål om at blive advokat. - Ellers er det nok bedst, at du ikke sender en ansøgning ...

Sofie Thøgersen

"Jeg er rigtig glad for at være stud.jur. hos UNIVERS-ADVOKATER. Her er både de faglige udfordringer, de gode sociale bekendtskaber og de mange spændende opgaver. Som stud.jur. er det rigtig dejligt at opleve, hvordan teorien fra undervisningen på universitetet kan bruges i praksis, og jeg føler, at det giver mig en bedre forståelse for juraen i en større helhed.

Derudover værdsætter jeg de mange muligheder, der er for mere læring hos UNIVERSADVOKATER, herunder muligheden for at deltage i spændende kurser målrettet mod branchen. Stor loftshøjde, gode relationer og alsidige opgaver ..."

Line Thorsø Koch

Mit stud.jur job hos UNIVERS-ADVOKATER byder på mange spændende udfordringer. Jeg får lov at arbejde med forskellige juridiske problemstillinger og får lov at påtage mig en stor del ansvar.

Jeg arbejder selvstændigt og træffer egne beslutninger, men kan samtidig sparre med alle de andre stud.jur’er. Jeg føler, at mit arbejde og min indsats bliver værdsat, og det er meget bekræftende.

Sidst, men ikke mindst, er det sociale sammenhold på tværs af kontoret fantastisk. Som stud.jur indgår man i fællesskabet på lige fod med advokater og sekretærer og det er fedt, at man kan få glæde af hinanden på kontoret såvel som i alle de arrangementer, som bliver afholdt for kontoret.

Julie Broch Knudsen

“Som stud.jur. hos UNIVERS-ADVOKATER indgår man i et engageret team med et godt fællesskab, og det giver et spændende indblik i, hvordan livet som færdiguddannet kan se ud på et advokatkontor. Jeg får mulighed for at anvende min teoretiske viden i praksis, hvilket styrker min faglige forståelse af de problemstillinger, der diskuteres på universitetet. 

Jeg sætter også meget stor pris på muligheden for at deltage i interessante kurser med KURSUSUNIVERS.”

Dudal Webdesign