Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
Lige nu:
T: (+45) 82 82 81 81
20. maj 2019

Selskabsejere pas på – årlig indberetningspligt og endnu en risiko for tvangsopløsning

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L 205, der gennemfører den del af 5. hvidvaskdirektiv, der vedrører virksomheders, selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. 


Forsyningspligt for ejere

Loven indfører blandt andet en pligt for kapitalselskabsejerne til at oplyse om deres reelle ejerskab efter anmodning fra selskabet. Pligten omfatter enhver, der direkte og indirekte ejer eller kontrollerer virksomheden.


Forsyningspligt vedrørende kundekendskabsprocedurer

Loven indfører desuden en pligt for de omfattede selskaber til efter anmodning at forsyne personer, der i medfør af hvidvaskloven udfører kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om selskabets ejerforhold.


Ajourføringspligt

I forbindelse med lovændringen er der endvidere også etableret en ny undersøgelsespligt, som pålægger selskabet mindst én gang årligt at undersøge, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse, skal fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.


Tvangsopløsning

Lovændringen indfører mulighed for Erhvervsstyrelsen til at tvangsopløse selskaber i tilfælde af manglende eller mangelfuld registrering eller hvor opbevaringspligten vedrørende dokumentation ikke er overholdt.

 

Loven træder i kraft den 10. januar 2020.

Dudal Webdesign