Lige nu:
5. august 2020

Omstrukturering af S.M.B.A.

Et S.M.B.A. er et "selskab med begrænset ansvar", og det har ikke været muligt at stifte et S.M.B.A. siden 2014, men eksisterende S.M.B.A.’er lever videre. 

Selskabslovgivningen blev ændret i 2018, således at et S.M.B.A. kan omdannes til et aktieselskab (A/S), og fusionsskatteloven hjemler endvidere, at denne omdannelse kan ske skattefrit.

S.M.B.A.’er, der stadig eksisterer, kan opleve vanskeligheder med at sikre sig finansiering, netop fordi selskabsformen sjældent findes i dag, og fordi bankerne, generelt set, kan være tvivlende over for selskabets robusthed og troværdighed, idet flere S.M.B.A.’er historisk er blevet anvendt til svindel.

UNIVERSADVOKATER arbejder løbende med omstrukturering af virksomheder efter vores klienters ønsker og forretningsmæssige behov, herunder gennemførelse af skattefrie omdannelser af S.M.B.A. til A/S, og vi tager gerne en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for at opnå den økonomisk mest fordelagtige virksomhedsstruktur.

Kontakt David Hermansen (dh@universadvokater.dk) eller Ruth Caddock Hansen (rch@universadvokater.dk


).

Dudal Webdesign