Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
Lige nu:
T: (+45) 82 82 81 81
4. marts 2019

Nyt lovforslag skal afskaffe iværksætterselskaber samt nedsætte minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital.

Erhvervsministeren har den 28. februar 2019 stillet lovforslag om afvikling af selskabsformen iværksætterselskaber.

Da iværksætterselskabsformen blev skabt, var det med det formål at styrke iværksætteriet i Danmark, idet det blev muligt at stifte et selskab med en selskabskapital på kun 1 kr. Derudover var forventningen vedrørende iværksætterselskaberne, at det lille kapitalkrav ville bidrage til bedre rammevilkår.

En analyse af iværksætterselskaberne foretaget af Erhvervsstyrelsen har desværre vist, at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet anvendt mod sit formål. Resultatet af analysen viste blandt andet, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, grundet skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje sammenlignet med enkeltmandsvirksomheder.

Derudover udgjorde tvangsopløsning af iværksætterselskaber cirka 60% af det samlede antal tvangsopløsninger i 2016, hvorfor tvangsopløsning af iværksætterselskaber har medført store omkostninger for både skifteretterne og Erhvervsstyrelsen, hvilket ikke modsvarer forventningen om gode rammevilkår for selskabsformen.

 

Nedsættelse af minimumskrav til selskabskapital

Lovforslaget indeholder også en nedsættelse af minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Nedsættelsen medvirker dermed til, at kapitalkravet kommer mere på niveau med de øvrige skandinaviske lande, hvorfor det samtidig sikres, at der også fortsat er gode muligheder for at oprette selskaber.

Der er på nuværende tidspunkt cirka 45.000 iværksætterselskaber i Danmark, og disse skal inden for 2 år fra lovens ikrafttræden omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kr. Hvis omregistreringen ikke gennemføres, vil iværksætterselskabet blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Lovforslaget skal til 1. behandling den 19. marts 2019. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvornår muligheden for at stifte et iværksætterselskab bortfalder, men det fremgår dog, at man ønsker, at loven træder i kraft hurtigst muligt.

Dudal Webdesign