Lige nu:
6. december 2019

Forældrekøb

Advokat Kirsten Therkelsen

Med finansloven 2020 er reglerne for forældrekøb ændret med virkning fra 2021. Den ændring, som partierne bag finansloven for 2020 har aftalt, indebærer, at udlejning af bolig til nærtstående fra 2021 ikke kan længere kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Dermed kan et forældrekøb ikke indgå i ordningerne. Det betyder, at køberen af en forældrekøbslejlighed får samme fradragsværdi som ved køb af en almindelig ejerbolig.

I dag kan forældrene eje barnets lejlighed i enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og dermed kan renteudgifterne trækkes fra i skat med en skattemæssig værdi på op til cirka 56 procent.

Uden brug af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen får renteudgifterne samme skattemæssige værdi som ved et helt almindeligt køb af en ejerbolig - dvs. normalt ca. 33 procent.

Det er altså stadig muligt at købe forældrekøbslejlighed til sine børn (eller forældre), og ændringen berører kun de 8-10 procent af skatteyderne, som i 2021 og fremover betaler topskat. Tjener hver af forældrene under cirka 600.000 kr., skal der ikke betales topskat, og ændringen har derfor ingen effekt.

Hvis det lave renteniveau fortsætter, får ændringen heller ikke for denne gruppe, den helt store betydning, da rentefradraget pga. de lave renter typisk udgør små beløb.

Når regeringen forringer de økonomiske muligheder for at finansiere et forældrekøb, vil det alt andet lige påvirke efterspørgslen efter egnede forældrekøbslejligheder negativt, hvilket vil påvirke prisen i negativ retning. Dog er det min vurdering, at det er den psykologiske faktor i stramningen, der vil få størst, og dermed også kortvarig indflydelse på efterspørgslen, og dermed købesummen.

Beslutningen om at investere i et forældrekøb træffes oftest af hensyn til børnenes boligsituation, og ikke primært pga. rentereglerne.

Indgrebet rammer formentlig også eksisterende forældrekøb, som fra 2021 ”smides ud” af enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Dermed ophører disse ordninger, såfremt der ikke reinvesteres indenfor regnskabsåret, hvilket kan øge efterspørgslen på mere gængse mindre udlejningsejendomme.

Kontakt advokat Kirsten Therkelsen, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp vedrørende forældrekøb.

Dudal Webdesign