Lige nu:

UNIVERSADVOKATER har til huse i de fire længer i gården Vestergade 3.
Ejendommen indeholder og er omgivet af en masse historie..

Ejendommen Vestergade 3 C i dag

Vi har klienter over hele Danmark og mange steder i den store verden, men vores daglige base er Vestergade 3 i Aarhus - et sted spækket med historie.

Skyderi i Vestergade

Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.
Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.

Notits

Aarhus ældste Indvaaner, M.N. Bache, Vestergade 3, i Morgen 95 Aar. Altid ualmindelig virksom i sit Fag – desværre i Fjor uheldig at falde og har senere været sengeliggende. Ellers plejede man hver Sommer at se den gamle Mand vandre ud til Riis Skov. I den sidste Tid er Syn og Hørelse noget svækket men i øvrigt fuldstændig aandsfrisk og glæder sig til sin Fødselsdag at faa Besøg af Venner og Bekjendte bl. hans Medborgere, som det er ham kjært at underholde sig med.

25/10 1892

Atomkraft, nej tak!

På gavlen af ejendommen Vestergade 7 mod Emil Vetts Passage (Busgaden) har Anne Lunds og Søren Lisbergs ATOMKRAFT? NEJ TAK siddet og skilt vandene siden 1976.

Læs mere

Og lidt mere ...

ANNONCE

En mørkebrun Hundehvalp af Schæferracen, med hvidt Bryst og lyse Poter, lydende Navnet "Rinaldo", er bortløben den 7. ds. For Tilvejebringelsen af samme udloves en god Douceur af Frits Petersen Vestergade 3.

Aarhus Stiftstidende, 8. september 1871 

På væggene i UNIVERSADVOKATERs kontor finder man - ud over en række bevingede ord trykt direkte på væggene - historiske fotografier af ejendommen.

Annonce

En Dreng kan antages i Lære hos Bogbinder N.D. Bonnen, Vestergade Nr. 3.

10/5 1873

Annonce

Herved tillader jeg mig at meddele, at jeg under Firma Joh. Baune & Co. her paa Pladsen har etableret en Korn- & Smør- Commissionsforretning som anbefales paa det Bedste. Fr. Johansen Baune Contoir: Vestergade 3, Sidebygningen (tæt ved Lille Torv).

28/2 1877

Annonce

1 á 2 Snedkersvend kunne strax erholde Arbeide hos Chr. Petersen Vestergade Nr. 3.

9/8 1873

Gården mellem Vestergade 5 og 3C
Gården mellem Vestergade 5 og 3C

Annonce

Et Parti solide, egetræmalede Liigkister anbefales til moderate Priser. J.H. Ahnen, Vestergade 3.

8/2 1885

Helligåndshuset

Ejendommen Vestergade 3, der i mange år indtil 2017 husede Jacob’s Bar BQ, er en af byens ældste og mest velbevarede ejendomme.

I middelalderen lå Århus’ Helligåndshus – hospital - på adressen. Moesgaard Museum udgravede bygningsrester fra Helligåndshuset i 2003 og fandt i ejendommens kælder bl.a. levn af en brønd og fra seks begravelser.

Notits

En i sin Tid kendt Haandværker, Malermester C. Lindhard fylder paa Lørdag 85. Lindhard er den eneste nulevende af Stifterne af Aarhus Malerlaug, der blev stiftet 1869 under Navnet ”Malerforeningen”, og er Æresmedlem af Lauget … nu velfortjent Hvile i sin Søns Malermester N. Th. Lindhards Hjem, Vestergade 3 i samme Ejendom, hvori gamle Lindhard i saa mange Aar drev sin Forretning.

6/11 1930

Spejdermuseet

Spejdermuseet Århus etableredes i 1988 af Det Danske Spejderkorps, De grønne Pigespejdere, KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gilderne.

Indtil 2016, hvor det flyttede til Søren Nymarksvej, havde museet til huse på 1. sal i forbygningen Vestergade 3.

 - 18,2 KB

Notits

Fordringerne i Boet efter afdøde Købmand Peder Kold eller Peder Laurentin Kold af Aarhus, indkaldes af Arvingernes Befuldmægtigede Købmand A.T. Stigaard, Vestergade 3.

22/2 1878

Vor Frue Kirke

Nogle få skridt fra UNIVERSADVOKATERs kontor ligger Vor Frue Kirke, der kan føre sine ældste bygningsdele tilbage til år 1080.

Allerede i år 930 opførte Kong Frode imidlertid en stavkirke på stedet, Trefoldighedskirken. Den nedbrændte i 1051.

Vor Frue Kirke var Aarhus' første domkirke.

Kirkens hjemmeside

AarhusWiki

De følgende to fotografier med tekst er fra Bue Becks bog "Hugo Matthiessens Aarhus 1917" (Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1999):

 - 45,1 KB

 

 - 47,1 KB

Slingrer ned ad Vestergade

Vestergade er en af meget få gader med egen sang - Gnags' Slingrer ned ad Vestergade fra 1983.

Musikvideoen, der - meget naturligt - optoges i Vestergade, er en af de første egentlige musikvideoer produceret i Danmark (efter Tøsedrengenes Sig du kan li mig fra 1981). Den er en helt lille tidslomme.

Nyhed

Brand i Kælderen i Vestergade 3, hvor Bestyreren af Smørforretningen i denne Ejendom Hr. Peschardt, har Lager. En Del Smør – for ca. 2000 Kroner ødelagt.

10/2 1899

Vestergade fra vikingetid til nutid

Indlæggene på denne side beskæftiger sig primært med Vestergade 5 og de nærmeste omgivelser.

I hele sin længde rummer Vestergade yderligere et væld af historie, fx om

I 1980'erne lå børneteateret Filuren i Vestergade 3.

Annonce

Decimalvægte & Kreaturvægte i alle Størrelser fra 100 til 10.000 Pds. Bæreevne, solidt og godt forarbeidede, leveres til Tidens billigste Priser fra Hans Sørensens Vægtfabrik, Vestergade 3 i Aarhus.

24/8 1878

Jacob's barBQ

I 1973 åbnede Jacob Evar og broderen Samson Evar Jacob's barBQ i Vestergade 3 med helt nye retter på det aarhusianske menukort - spidstegt kød, humus, pitabrød.

I 1979 lagde Jacob's barBQ rammer til, da Anders Bircow, Preben Kristensen og Thomas Eje dannede "Linje 3". Mange andre kendte navne har i restaurationsårene haft deres mere eller mindre hyppige gang i Vestergade 3 eller har optrådt her  - Svend Auken, Anne Linnet, Pia Raug, Peter Schmeichel, Søren Pilmark, Ghita Nørby, operasangeren Birgit Nilsson ...

Den kendte restaurant lukkede ved årsskiftet 2016/17 efter at Evar-familien den sidste tid havde forsøgt at drive stedet som bl.a. natklubben "Rom & Bobler" i stedets pianobar. De kringlede gamle bygninger var blevet for besværlige til moderne restaurationsdrift.

Til gengæld er det lykkedes UNIVERSADVOKATER at få et særdeles steminingsfuldt kontor ud af de helt nyrenoverede lokaler.

I UNIVERSADVOKATERs tid i Vestergade 3 har bl.a. det navnkundige Aarhus-jazzband Arosia, der dannedes i 1958, underholdt i Pianobaren. I september 2020 danner Pianobaren rammen om Chopin-koncerter med den kendte polske koncertpianist Dominik Stepanski.

Annonce

At exam. juris J.P. Schmidt, boende paa Vestergade No. 3, er indtil videre antaget i M. Sørensens sted som Kæmner her i Byen, og at han, som saadan, forestaaer Kæmner-Kassens Indtægter og Udgifter, det bliver herved bekjendtgjort. Aarhus, d. 16. Juli 1822. Magistraten.

Notits

Enkefru Liisberg har solgt Vestergade 3 til Vinhandler C.F. Schaarup for 80.000 Kr.

17/1 1876

Dudal Webdesign