Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
Lige nu:
T: (+45) 82 82 81 81

UNIVERSADVOKATER har til huse på de to adresser Vestergade 3C og 5,
der indeholder og er omgivet af en masse historie om Aarhus gennem tiderne.

Ejendommen Vestergade 3 C i dag

Vi har klienter over hele Danmark og mange steder i den store verden, men vores daglige base er Vestergade i Aarhus - et sted spækket med historie.

ANNONCE

Det bekjendtgjøres herved, at jeg paatager mig Incasationer ved Auctioner i Hasle m.fl. Herreders Jurisdiction. Aarhuus, d. 12. December 1872. Wittusen, Sagfører og Auctionsholder. Contoir: Vestergade 5.

Aarhus Stiftstidende, 1. januar 1873
Kilde

ANNONCE

At jeg fra D.D. har optaget Hr. Exam. juris Jacob Andersen i min Forretning, tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre med Tilføiende, at vi paatage os Affattelse af alle Slags Documenter, Anskaffelse og Ordning af Prioritetslaan, Incassationer og andre Juridiske Forretninger, samt at vi modtage i Commission saavel Land- som Kjøbstadeiendomme til Salg eller Bortforpagtning. Aarhuus, d. 7. Mai 1878 .G. St. Møller. Contoir: Vestergade 5,1. Sal.

Aarhus Stiftstidende, 10. maj 1878
Kilde

Skyderi i Vestergade

Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.
Kilde: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus samlede og udgivne ved Dr. J.R. Hübertz, Kjöbenhavn 1846.

Atomkraft, nej tak!

På gavlen af naboejendommen Vestergade 7 mod Emil Vetts Passage (Busgaden) har Anne Lunds og Søren Lisbergs ATOMKRAFT? NEJ TAK siddet og skilt vandene siden 1976.

Læs mere

Og lidt mere ...

ANNONCE

En mørkebrun Hundehvalp af Schæferracen, med hvidt Bryst og lyse Poter, lydende Navnet "Rinaldo", er bortløben den 7. ds. For Tilvejebringelsen af samme udloves en god Douceur af Frits Petersen Vestergade 3.

Aarhus Stiftstidende, 8. september 1871 

Hvad var der i baggården til Vestergade 5 i år 1900?

Her havde baptistmenigheden i Aarhus sin første rigtige mødesal med plads til omkring 100 menneker. Indtil da havde man primært holdt til i stolemager Clausens hjem i Hasle, hvor omrejsende prædikanter med mellemrum samlede den lille flok.

I 1912 byggede menigheden Immanuelskirken på Frederiksbjerg Torv og forlagde aktiviteterne dertil.

Kilde

Sophus Dionysius Jensenius Riberholt

I nogle år fra 1896 var en af Vestergade 5s beboere Sophus Riberholt, som i Aarhus Stifstidende annoncerede med, at han efter et tilsendt fotografi leverede et legemsstort fotografi for 12 kr.

Kilde

ANNONCE

A. V. Kjærgaard, Uhrmager, Vestergade Nr. 5, anbefaler sig. Sammesteds kan en duelig Uhrmagersvend erholde stadigt Arbeide.

Aarhus Stiftstidende, 2. maj 1871
Kilde

Gården mellem Vestergade 5 og 3C
Gården mellem Vestergade 5 og 3C

Helligåndshuset

Ejendommen Vestergade 3, der i mange år indtil 2017 husede Jacob’s Bar BQ, er en af byens ældste og mest velbevarede ejendomme.

I middelalderen lå Århus’ Helligåndshus – hospital - på adressen. Moesgaard Museum udgravede bygningsrester fra Helligåndshuset i 2003 og fandt i ejendommens kælder bl.a. levn af en brønd og fra seks begravelser.

Vor Frue Kirke

Skråt over for  UNIVERSADVOKATERs kontor ligger Vor Frue Kirke, der kan føre sine ældste bygningsdele tilbage til år 1080.

Allerede i år 930 opførte Kong Frode imidlertid en stavkirke på stedet, Trefoldighedskirken. Den nedbrændte i 1051.

Vor Frue Kirke var Aarhus' første domkirke.

Kirkens hjemmeside

AarhusWiki

ANNONCE

To Elever, som ønske at lære at sye Pynt og Baltoiletter, kunne antages strax hos Gottlieb Nielsen, Vestergade 5.

Aarhus Stiftstidende, 3. oktober 1873
Kilde

Fra Bue Becks bog "Hugo Matthiessens Aarhus 1917" (Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1999)

 - 45,1 KB

 

 - 47,1 KB

Ejendommen Vestergade 5 i dag
Ejendommen Vestergade 5 i dag

Knivrøveri i Vestergade 5

En af forgængerne i UNIVERSADVOKATERs lokaler i Vestergade 5 var Sparekassen Kronjylland.

Den 5. august 2009 blev sparekassen udsat for røveri ...

Slingrer ned ad Vestergade

Vestergade er en af meget få gader med egen sang - Gnags' Slingrer ned ad Vestergade fra 1983.

Musikvideoen, der - meget naturligt - optoges i Vestergade, er en af de første egentlige musikvideoer produceret i Danmark (efter Tøsedrengenes Sig du kan li mig fra 1981). Den er en helt lille tidslomme.

ANNONCE

Undertegnede har den Ære at bekjendtgjøre at hos mig kan erholdes Punch, Chocolade, Limonade, Mandelmælk, Liqveurs, Conditorsukker, Bakkelseverk, Tærte. Tillige modtager jeg Bestillinger. Johan Markis, Vestergade 5.

Aarhus Stiftstidende, 8. november 1806
Kilde

ANNONCE

Aarhuus Korkskjæreri, Vestergade 5, er stedse forsynet med saavel Viin-, Vand- som Ølpropper i smukke velsorterede Qualiteter. - Bestillinger paa alt Andet til denne Branche henhørende modtages af Købmand J. Augustus.

Aarhus Stiftstidende, 29. april 1873
Kilde

Sprogforskeren Karl Verner

Den - inden for hans fagområde - verdenskendte sprogforsker Karl Verner (f. 1846) boede i Vestergade 5 i det meste af sin barndom og ungdom. Mest kendt er han for "Verners lov".

Karl Verners far, Fr. W. Werner, indvandrede fra Sachsen og åbnede i 1846 et strømpevæveri i Grønnegade. Det flyttede senere til Vestergade 5, hvor han i 1864 omdannede det til klædefabrik. I 1855 tog Werner Aarhus' første symaskine i brug og indbød "enhver" til i butikken i Vestergade 5 at tage den "i behageligt øjesyn". Werner havde i øvrigt en passion for fugle og solgte også bl.a. kanariefugle, papegøjer og kardinalfugle. (Kilde: "Århus profiler", Emanuel Sejr, 1974, og "Butik i Århus", Århus Byhistoriske Udvalg, 1981)

Vestergade fra vikingetid til nutid

Indlæggene på denne side beskæftiger sig primært med Vestergade 5 og de nærmeste omgivelser.

I hele sin længde rummer Vestergade yderligere et væld af historie, fx om

I 1980'erne lå børneteateret Filuren i Vestergade 3.

Dudal Webdesign