Lige nu:

UNIVERSADVOKATER
Vestergade 3
DK-8000 Aarhus C
mail@universadvokater.dk
+45 89 34 35 36

Et virkelig
internationalt advokatfirma.

UNIVERSADVOKATER etableredes i januar 2017, men firmaets partnere har årtiers erfaring med håndtering af internationale sager. Alt fra inkasso over kontraktsudfærdigelse og M&A til rets- og volsgiftssager. Hele spektret fra dagligdagens småsager til kontrakter og retstvister vedrørende hundreder af millioner.

Firmaets jurister omfatter ud over en dansk-engelsk advokat/solicitor bl.a. en tysk og en polsk jurist.

UNIVERSADVOKATER har et mangeårigt unikt og personligt netværk af fremtrædende advokater verden rundt.

Arbejdsområder - erhverv

 • Ansættelsesret
 • Bestyrelsesarbejde
 • Databeskyttelse
 • E-handel
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsprojekter
 • Entrepriseret
 • Erhvervsejendomme
 • Erstatning
 • Finansiering
 • Fonde
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forvaltningsret
 • Franchise
 • Inkasso
 • Internationale retsforhold
 • Internetret
 • IT-ret
 • Konkurrenceret
 • Konkurs
 • Kontrakter
 • Leasing
 • Lejeret
 • Likvidation
 • Markedsret
 • Ophavsret
 • Persondatabeskyttelse
 • Planlovgivning
 • Produktansvar
 • Rekonstruktion
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Selskabsret
 • Turisme og feriehuse
 • Tvangsauktion
 • Udbudsret
 • Udlejningsejendomme
 • Varemærker
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Virksomhedsstrategi, -udvikling og -ledelse
 • Voldgift

Arbejdsområder - privat

 • Ansættelsesret
 • Arv
 • Byggeret
 • Børn
 • Databeskyttelse
 • Dødsboer
 • E-handel
 • Entrepriseret
 • Erstatning
 • Familieret
 • Fast ejendoms regulering
 • Foreninger
 • Forsikring
 • Forældreansvar
 • Internationale retsforhold
 • Køb og salg af bolig
 • Lejeret
 • Planlovgivning
 • Persondatabeskyttelse
 • Personret (umyndige mv.)
 • Personskade
 • Produktansvar
 • Retssager
 • Rådgiveransvar
 • Samvær
 • Testamenter
 • Tvangsfjernelse
Dudal Webdesign