Lige nu:
 • Rådgivet et græsk selskab om permanent etablering i Danmark og udstationering af medarbejdere.
 • Bistået et dansk selskab under forhandlinger med en kinesisk leverandør om en samhandelsaftale.
 • Rådgivet en amerikansk virksomhed om mulighederne for at placere en databeskyttelsesmedarbejder i Danmark.
 • Etableret et selskab i Danmark for en fransk klientRådgivet et engelsk selskab om dets danske datterselskabs momsforhold.
 • Repræsenteret en klient i en serie af sager anlagt af tyske kunder ved danske domstole i relation til COVID 19-krisen.
 • Bistået en dansk klient med at fuldbyrde en engelsk dom ved danske domstole.
 • Bistået en dansk klient vedrørende ansættelsesforhold i Frankrig.
 • Rådgivet dansk klient vedrørende tvister med tyske kunder i relation til pakkerejser og forbrugerbeskyttelsesregler.
 • Bistand til en dansk klient vedrørende den polske forbrugerombudsmands undersøgelse klientens forretningsbetingelser over for polske forbrugere.
 • Bistået tysk klient vedrørende danske betalingssystemer, kreditaftaler, forbrugeraftaler, databeskyttelseslovgivningen og etablering i Danmark.
 • Rådgivet fransk klient om dansk HR persondatabeskyttelses- og ligebehandlingsregler
 • Rådgivet hollandsk selskab om persondataoplysningserklæring til danske kunder samt om vilkårene for brug af en hjemmeside, hvorigennem danske kunder kan bestille take away-madvarer
 • Rådgivet svensk klient om danske arveregler
 • Rådgivet engelsk klient om de danske sommerhusregler
 • Rådgivet dansk klient om varemærkekrænkelser i forskellige EU-lande
 • Rådgivet hollandsk moderselskab vedrørende selskabsretlige regler gældende for dets danske selskaber.
 • Rådgivet græsk klient om danske lovkrav vedrørende installation af elevatorer og om udstationering af udenlandsk arbejdskraft
 • Rådgivet engelsk klient om deres danske datterselskabs indberetningsforpligtelser vedrørende ultimative ejere
 • Rådgivet dansk klient med et ungarsk datterselskab vedrørende ny lovgivning, der forpligter formidlere af overnatningsfaciliteter i Ungarn til at efterleve visse dataregistreringsbestemmelser.
 • Rådgivet hollandsk klient om dets danske datterselskabs overtagelse af et andet dansk selskab.
 • Bistået engelsk klient med valg af nyt bestyrelsesmedlem i klientens danske datterselskab
 • Udarbejdelse af rammeaftale om design projekter mellem en dansk og en hollandsk part
 • Rådgivning af dansk klient vedrørende en undersøgelse foretaget af de franske konkurrence- og forbrugermyndigheder
 • Rådgivning af dansk klient om italienske GDPR- og antiterror-lovgivning
 • Rådgivning af dansk klient om østrigsk markedsføringsret
 • Bistået hollandsk klient vedrørende dansk markedsføringslovgivning
 • Rådgivet UK klient om de danske pakkerejseregler og om momsregler
 • Rådgivet to UK virksomheder om deres danske datterselskabers indberetninger til Danmark Statistik
 • Rådgivet britisk klient vedrørende dansk selskabsret og bistået vedrørende udnævnelse af en ny direktør for klientens danske datterselskab
 • Udfærdigelse af konsulentaftale mellem en dansk og en kinesisk part
 • Bistået dansk selskab med udskiftning af selskabets filialer advokater i Spanien og Italien
 • Hjulpet dansk klient med udnævnelse af en ny direktion for en række europæiske datterselskaber
 • Rådgivet hollandsk klient vedrørende afskedigelser i deres danske datterselskab
 • Rådgivet dansk klient om formelle krav til forbrugerkontrakter i Ungarn og Italien
 • Bistået dansk klient med kontraktindgåelse vedrørende udnyttelse af immaterielrettigheder i Kroatien
 • Rådgivet dansk klient vedrørende en forhandleraftale med en amerikansk producent
 • Rådgivet dansk klient om inkasso i en række EU medlemslande
 • Bistået dansk virksomhed vedrørende lokale lovgivningsmæssige krav til deres aktiviteter i Grækenland
 • Bistået en dansk virksomhed med krav mod en insolvent agent i Spanien. 
 • Rådgivet dansk klient om lokale lovkrav til virksomhedsdrift i Belgien.
 • Rådgivet dansk virksomhed og en række af dens europæiske datterselskaber om forbrugersamtykke til direct marketing og relaterede databehandlings-problemstillinger.
 • Gennemgang af en rammeaftale vedrørende vareleverancer fra en dansk sælger til en køber i Storbritannien.
 • Bistået en dansk klient med (endnu) en retssag i Østrig
 • Gennemgået og optimeret standard salgs- og leveringsbetingelser for et dansk selskab, der sælger software til USA og EU (herunder Storbritannien)
 • Bistået en dansk klient vedrørende en retssag i Østrig
 • Gennemgang af en dansk klients standardkontrakt med spanske kunder
 • Bistået en dansk virksomhed med ansættelsesretlige spørgsmål i relation til en medarbejder i et tysk datterselskab
 • Rådgivet et dansk selskab vedrørende en aftale om databehandling i Luxembourg og Schweiz.
 • Bistået en dansk klient med at bilægge en tvist med en engelsk kunde.
 • Rådgivet dansk klient om tysk forbrugerbeskyttelseslovgivning
 • Rådgivet dansk klient om databehandlingsaftaler med forretningspartnere i USA, Belgien og Holland.
 • Rådgivet amerikansk klient om udskiftning af bestyrelsen i et dansk selskab.
 • Bistået en engelsk klient med udskiftning af bestyrelsen og direktionen i polske, tyske og danske datterselskaber.
 • Rådgivet et hollandsk selskab vedrørende dets danske datterselskabs forretningsbetingelser for Wi-Fi-adgang for forbrugere.
 • Bistand til dansk klient i forbindelse med undersøgelser rettet mod dets franske filial af den franske konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndighed.
 • Bistand til dansk klient vedrørende et pålæg modtaget fra de catalanske turistmyndigheder.
 • Bistand til dansk klient under søgsmål i Østrig vedrørende en græsk ejendom.
 • Rådgivet dansk klient vedrørende kravene til specifik virksomhedsdrift i Frankrig.
 • Bistået dansk klient under tvist om kontrakt med en spansk kunde.
 • Rådgivet amerikansk selskab om vilkårene for udstationering af medarbejdere hos deres danske datterselskab
 • Bistand til amerikansk softwareselskab med selskabsetablering i Danmark
 • Assisteret dansk selskab med gennnemgang af salgs- og leveringsbetingelser og standardkontrakter i et ungarnsk datterselskab
 • Rådgivet dansk klient om ungarnske forbrugerbeskyttelsesregler
 • Hjulpet dansk klient med at opnå byggetilladelse i Montenegro
 • Bistand til dansk klient med GDPR compliance i selskaber over hele Europa
 • Inddrivelse af fordringer i Danmark for engelske og afghanske klienter
 • Rådgivning til den lithauske ejer af et dansk selskab om ansættelsesretlige forhold
 • Gennemgang for dansk klient af dets kroatiske selskabs standardkontrakter og salgs- og leveringsbetingelser
 • Rådgivning til et hollandsk selskab om pakkerejsedirektivet
 • Bistand til et engelsk moderselskab til diverse selskabsregistreringer for dets danske selskaber
 • Rådgivning til holandsk selskab om danske regler vedrørende spillemaskiner og gennemgang af kontrakt vedrørende opstilling af spillemaskiner i Danmark
 • Gældsinddrivelse mod danske debitorer for engelske og pakistanske selskaber
 • Udarbejdelse af responsum til tysk forsikringsselskab om lovvalg i forsikringspolicer med danske forbrugere
 • Bistand til en dansk virksomhed vedrørende et krav fremsat af en belgisk kunde
 • Bistand til et dansk selskab vedrørende en retssag i Holland
 • Gennemgang af en forlagsaftale mellem en dansk forfatter og et amerikansk forlag
 • Rådgivning til indisk klient om etablering i Danmark
 • Gennemgang af kontrakt for dansk klient til brug i forhold til kunder i Spanien
 • Rådgivning af britisk klient vedrørende etablering af virksomhed i Danmark
 • Udarbejdelse af aftale om overførsel af rettigheder mellem et dansk selskab og dets irakiske datterselskab
 • Undersøgelser for og rådgivning til et engelsk selskab om dets danske datterselskabs efterlevelse af reglerne i persondatabeskyttelsesdirektivet
 • Gennemgang af et hollandsk selskabs salgs- og leveringsbetingelser og tilpasning af betingelserne til brug for et dansk datterselskab
 • Rådgivning til hollandsk klient om byggeprojekt i Danmark.
 • Rådgivning til dansk klient om registrering af domænenavn i Egypten.
 • Rådgivning til dansk klient om kompensation for international flyforsinkelse.
 • Rådgivning til hollandsk klient om forbrugerbeskyttelse i Danmark
 • Bistået et dansk selskab vedrørende en varemærketvist i Storbritannien.
 • Rådgivet en dansk virksomhed og dens engelske moderselskab vedrørende en kontrakt om et IT-system til en meget betydelig værdi leveret af en hollandsk virksomhed
 • Etablering af virksomhed i Egypten
 • Rådgivning til et dansk selskab om dets engelske datterselskabs General Terms of Sale, B2B
 • Rådgivning til dansk klient om og udfærdigelse af agenturaftale med tysk agent
 • Udarbejdelse af kontrakt om vandkontrol for dansk klient i forhold til kroatisk samarbejdspartner
 • Udfærdiget kontrakt vedrørende levering og vedligeholdelse af softwareprogrammer for amerikansk klient
 • Bistand vedrørende de særlige momsregler for rejsebureauer i relation til EU-direktivet på området
 • Mellemværende med svenske miljømyndigheder om persondataforhold
 • Bistand til spanske og portugisiske klienter vedrørende beslaglæggelse i Danmark
 • Direktionsskift i dansk aktieselskab for engelsk klient
 • Udskiftning af direktør i fransk selskab
 • Klage til et ankenævn i Holland.
 • Undersøgelse af kontraktsforhold i relation til Indien.
 • Etablering i Sydafrika.
 • Europæisk varemærkeregistrering.
 • Etablering i Sri Lanka.
 • Udstationering i Danmark af en udenlandsk medarbejder.
 • Visum til USA til en hollandsk statsborger.
 • Etablering i Maldiverne.
 • Inkasso i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England.
 • Arbejdstilladelse i Danmark til en ukrainsk medarbejder.
 • Dansk ægtepagt til et dansk/sydafrikansk ægtepar bosiddende i Sydafrika.
 • Rådgivning til thailandsk statsborger i relation til skilsmisse

Når vi kalder os selv internationale, mener vi det faktisk.

Dudal Webdesign