Lige nu:

Kunne du tænke dig at blive en del af UNIVERSADVOKATER?

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger fra jurister, sekretærer og andre administrative medarbejdere - og behandler dem naturligvis fortroligt.

Send din mail til mail@universadvokater.dk

 

Er du jurastuderende?

Citater

Vi har samlet et stort antal citater. Til eftertænksomhed. Og til adspredelse.

Undskyld

Vi vil egentlig gerne bare have lov til at hjælpe dig på sikker, ærlig og ubureaukratisk facon, men det er forbudt. Vi håber, at du kan abstrahere fra

  • vores cookie-information iht. E-databeskyttelsesdirektivet 2002/58/EF, Direktiv 2009/136/EF, Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr
  • vores information om hvidvaskreglerne iht. Lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, Forordning (EU) 2015/ af 20. maj 2015 om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler, Direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
  • informationen om vores persondatapolitik iht. Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (persondataforordningen), Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
  • de oplysninger, vi som advokater er forpligtet til at give om beskikkelse, klientkonti, klagemuligheder, ansvarsforsikring, garanti mv. iht. bl.a. §§ 3 og 4 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked, § 13 markedsføringsloven, § 17 eller § 8 i forbrugeraftaleloven, §§ 4 og 5 i forbrugerklageloven, §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren, De advokatetiske regler punkt 13, 14 og 15 og § 59 a i vedtægten for Advokatsamfundet
  • ... og en del andet flimmer på skærmen. 

Operasanger Lykke Appelon

UNIVERSADVOKATER er stolte af at samarbejde med sopranen Lykke Appelon, som vi har tildelt et legat for 2021-22.

Vores historiske kontoradresse

Specialhjemmesider

UNIVERSADVOKATER driver en række specialhjemmesider:

Koncernen

UNIVERSADVOKATER har en række selskaber knyttet til sig. Selskaberne ejes af UNIVERSADVOKATERs partnere. Dette er nogle af selskaberne:

  • KURSUSUNIVERS afvikler hvert år et større antal heldagskurser primært af juridisk indhold. Mange af Danmarks advokater deltager i kurserne.
  • BOGUNIVERS er et juridisk bogforlag, hvis bøger kan købes direkte hos forlaget såvel som i almindelige boghandler.
  • UNIVERSINKASSO sælger inkassoabonnementer primært til små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder. Omkring 1.000 erhvervsvirksomheder over hele Danmark benytter UNIVERSINKASSO til at holde styr på deres udeståender.

Partnerne har gennem årene ejet og drevet op mod en snes virksomheder inden for vidt forskellige brancher.

Selskaberne giver UNIVERSADVOKATER nogle unikke muligheder i relation til rådgivning, netværk, markedsføring, synergi mv.

Kolofon

universadvokater.dk tilhører og redigeres af UNIVERSADVOKATER I/S (cvr.nr. 38140523).

Dudal Webdesign