Lige nu:

David Kjær Hermansen

Advokat

Kontakt
+45 89 34 35 05
dh@universadvokater.dk

Baggrund

F. 1991. Cand.jur. fra Aarhus Universitet maj 2017. Advokatbestalling maj 2020.

David Kjær Hermansen arbejder med erhvervsforhold, navnlig entrepriseret og IT. Han beskæftiger sig herunder meget med rets- og voldgiftssager, ligesom selskabsret og fast ejendom er en del af hans arbejdsområde.

Han har udgivet bogen "Mangler og produktansvar ved byggematerialer" ("Defects and product liability in relation to construction materials") på forlaget BOGUNIVERS (se www.bogunivers.dk).

Davids internationale erfaring inkluderer et års studieophold i USA i delstaten Arizona i 2007/2008 samt arbejde i Honduras i 2015 for menneskerettighedsorganisationen Association for a More Just Society (Asociación para una Sociedad Más Justa) i Tegucigalpa.

I efteråret 2019 var han udstationeret i Zagreb, Kroatien, hos UNIVERSADVOKATERs samarbejdspartner i Østeuropa, Ilej / Karanovic & Partners.

David har endvidere fra 2016 til 2020 været bestyrelsesmedlem i en dansk udviklings- og nødhjælpsorganisation, der p.t. arbejder i Afghanistan, Armenien, Irak, Libanon, Syrien, Myanmar, Nepal, Nordkorea og Tadsjikistan.

Han er medlem af Foreningen af Procedureadvokater og af Det Danske Selskab for Byggeret.

Dudal Webdesign