Lige nu:

Allan Storm Petersen

Salgschef, Sjælland

Kontakt
+45 30 68 44 12
asp@universinkasso.dk

Baggrund

Allan Storm Petersen sælger UNIVERSADVOKATERs advokat- og inkassoløsninger.

Hans distrikt er København, Sjælland og omliggende øer.

Allan tiltrådte hos UNIVERSINKASSO i 2007 og havde inden da siden 1994 været ansat som sælger hos Intrum Justitia A/S og Købmandsstandens Inkasso Service A/S.

Dudal Webdesign