Advokathjælp via din forening

Aarhus Haandværkerforening


Hurtigt. Sikkert. Gratis eller billigt.- 124,6 KB

Gratis hotline

 1. Brug Kontaktformular,

 2. skriv til mail@universadvokater.dk

 3. eller ring 89 34 35 08 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00. - Tager Andreas ikke telefonen, så spørg efter David.


Ring eller skriv i det øjeblik, du står med problemet.

Kontaktformular eller mail: skriv venligst "Medlem af Aarhus Haandværkerforening".

Hotlinen er til korte spørgsmål, som vi har mulighed for at besvare på stående fod. Det koster aldrig noget, før vi aftaler det.

Celtic Horizon Band

Fredag 15. marts 2024 underholder ingen ringere end skotske Celtic Horizon Band i universadvokaters pianobar.

Der er tale om et lukket arrangement for klienter, forretningsforbindelser og andre gode relationer - herunder medlemmer af Aarhus Håndværkerforening.

Der er stadig få ledige billetter. Send en mail til mail@universadvokater.dk, hvis du vil have denne oplevelse med.

Fyraftensmøder i pianobaren

Mød kolleger fra Aarhus og omegn over en kop kaffe eller en fyraftensøl, bliv klædt på til juridiske udfordringer og hør nyt, du kan bruge i din dagligdag.


Arrangementerne afholdes i pianobaren (det tidligere Jacob's BarBQ), Vestergade 3, Aarhus.

Forhold dig ikke passivt til krisen!

I juni måned gik 120 virksomheder i byggebranchen konkurs.

Bygge- og servicebranchen tegnede sig for ikke mindre end 63% af det samlede antal af månedens danske konkurser.

Byggebranchen er som bekendt hårdt ramt af en række forskellige faktorer som uventet store prisstigninger, mangel på og forsinkelser af materialer, et stærkt forhøjet renteniveau, coronalån, der skal tilbagebetales, og et marked, der ikke længere giver helt samme plads til at indregne en pæn fortjeneste i tilbuddene.

- Vi vil hellere arbejde med kontrakter end med konkurser, siger advokat Andreas Olesen, men vi er der selvfølgelig også for dem, når vores bygge- og håndværksklienter kommer i klemme med økonomien.

- I disse tider er det specielt vigtigt, at man kontakter os med det samme, hvis kunderne ikke betaler, hvad de skylder, til forfaldstid. Lad være med at vente og håbe. Det er dumt, og det er den, der tøver længst, som med størst sandsynlighed kommer i klemme.

- Og du skal heller ikke vente og håbe, hvis jeres egen økonomi begynder at blive presset. Tag fat i os, mens I endnu har bevægelsesfriheden, så vi sammen kan lægge en plan. Presset er slemt nu, men husk at samfundet faktisk stadig er i en højkonjunktur, så der er desværre potentiale til et endnu større pres.


Dine advokat-kontakter

Advokat Andreas Olesen er den primære kontaktperson hos UNIVERSADVOKATER for medlemmer af  Aarhus Håndværkerforening.

- 30,7 KB

ao@universadvokater.dk - 89 34 35 08
Mere om Andreas

 

Advokat David Hermansen tager over i Andreas' fravær.

- 33,2 KB

dh@universadvokater.dk - 89 34 35 05
Mere om David

 

UNIVERSADVOKATER
Vestergade 3
8000 Aarhus C
mail@universadvokater.dk
89 34 335 36

Er jeres virksomhed ikke allerede medlem, så

meld jer ind i Aarhus Haandværkerforening nu

Aarhus Haandværkerforening har små tusind medlemsvirksomheder fra Aarhus og omegn.             

I dag er medlemmerne ikke kun mestre fra de traditionelle håndværk, men også selvstændige fra mange forskellige andre erhverv fra de helt små til de meget store lokale virksomheder.         

Indmeldelsesgebyret er beskedent og det årlige kontingent endnu mindre.

Blandt de mange fordele, du opnår gennem Aarhus Haandværkerforening, er

 • adgang til et godt netværk af lokale kolleger og andre erhvervsdrivende.
 • mulighed for deltagelse i faglige og sociale arrangementer.
 • medbestemmelse på den erhvervspolitiske indflydelse, som foreningen yder lokalt, regionalt og på landsplan.
 • gennem foreningen medlemskab af SMVdanmark med de fordele, dette indebærer i form af adgang til rabatportal mv.
 • adgang til juridisk hotline til UNIVERSADVOKATER

Du kan indmelde dig her.

Du er også velkommen til først at søge nærmere oplysning hos foreningens bestyrelse eller sekretariat.


appvokat

advokat på abonnement

Med et abonnement på UNIVERSADVOKATERs app får du bl.a.

 • rykkerservice
 • inkasso
 • rabatter på mange af din virksomheds og jeres private indkøb
 • 1-2 gratis advokattimer (ud over den gratis hotline)
 • rabatter, tilbud, lodtrækninger og hotline til jeres medarbejdere

Læs mere på www.appvokat.tips.

Hvis I bliver uenige med kunden, leverandøren, medarbejderen eller andre ...

UNIVERSADVOKATER bistår omkring 1.500 erhvervsvirksomheder fordelt over hele Danmark. Herudover bistår vi internationale virksomheder, branche- og andre foreninger samt privatpersoner.

Vi har stor erfaring med retssager, voldgiftssager, mediation og syn og skøn og har til stadighed hundredvis af denne type sager under behandling for håndværks-, bygge- og alle mulige andre typer virksomheder.

Det er som regel en god idé at tale med os eller andre advokater, inden en uenighed går helt i håtrdknude.

Kontakt os via hotlinen, vores hovednnummer 89 34 35 36 eller vores hovedmail mail@universadvokater.dk.

Lov om tidsregistrering

Den 1. juli 2024 forventes lov om tidsregistrering at træde i kraft. Loven stiller krav om, at alle arbejdsgivere giver deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid gennem et tidsregistreringssystem, der kan dokumentere medarbejdernes arbejdstid.

 Hvad er lovens formål

Loven skal sikre, at arbejdsgivere overholder de allerede lovpligtige regler om arbejdstid i arbejdsdirektivet fra 2003, som blandt indeholder regler om maksimal ugentlig arbejdstid, medarbejdernes krav på hviletimer, samt medarbejderes krav om én ugentlig fridag.  

Hvad skal tidsregistreringssystemet kunne?

Systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Systemet skal være i stand til at måle den daglige og ugentlige arbejdstid og oplysningerne skal være frit tilgængelige for medarbejderne. Loven stiller desuden krav om, at oplysningerne gemmes i 5 år.

Hvad kommer loven til at betyde for arbejdsgivere?

Loven stiller krav til arbejdsgivere, om at implementere et tidsregistreringssystem i overensstemmelse med de ovenstående krav senest ved lovens ikrafttræden.

 Hvis du ønsker at høre mere om lov om tidsregistrering, herunder de specifikke krav til tidsregistreringssystemet og såfremt du har brug for rådgivning til at etablere systemet, så kontakt os på mail@universadvokater.dk.

Store Bededags-tillæg

Samtidig med afskaffelsen af Store Bededag som helligdag indførtes et nyt løntillæg.

Fra 1. januar 2024 har månedslønnede medarbejdere krav på et særligt løntillæg på 0,45% af den påregnelige årslønTillægget er en kompensation for den ekstra arbejdstid, der opstår som følge af, at Store Bededag nu bliver en almindelig arbejdsdag.

Dette tillæg kan udbetales på to måder: årsmodellen og månedsmodellenI årsmodellen udbetales tillægget sammen med medarbejderens ferietillæg to gange årligtI månedsmodellen udbetales tillægget sammen med den faste månedsløn.

I skal således nu tage stilling til, hvilken af de to modeller I vil anvende.

Regnskabsmæssigt skal virksomheder, der vælger årsmodellen, ved fremtidige regnskabsafslutninger indregne optjent løntillæg frem til statustidspunktet som en forpligtelseI årsregnskabet skal skyldigt løntillæg præsenteres i balancen som en kortfristet gældsforpligtelse under anden gæld.

Der er stadig er nogle uafklarede spørgsmål omkring det nye løntillæg, herunder om det også gælder for nye medarbejdere, og hvordan det skal håndteres for medarbejdere, der stadig holder fri på Store Bededag.

Kontakt advokat Andreas Olesen, hvis du har spørgsmål om bededagstillægget.

Last minute-tilbud

Torsdag den 22. februar 2024 kl. 20.00 kan du opleve
Chris Minh Doky
i Pavillonen i Grenaa.

Billetprisen er kr. 275, men gennem Aarhus Håndværkerforenings og universadvokaters samarbejde kan du købe billetter til en specialpris på kr. 175 ved at benytte dette link:

https://www.ticketmaster.dk/event/538987?language=da-dk&camefrom=web_pavillonen&brand=dk_pavillonen&CL_ORIGIN=f5912874d083957d5ccd


Chris Minh Doky

er en verdenskendt dansk jazz-bassist, der har spillet med nogle af de allerstørste jazzmusikere og sangere.

For første gang siden 2018 udgiver den verdenskendte danske jazzbassist et nyt soloalbum, Noir. Det sker i forbindelse med hans Danmarks- og Europaturne.

Med sin varme melodiske tone, spilleglæde og virtuositet er hans internationale popularitet igennem tre årtier kun vokset - og han er i dag af mange betragtet som et af de helt store bas-ikoner på den internationale jazzscene. Med albummet Noir og sit nye band forener Chris Minh Doky hans personlige nordiske og akustiske storyteller-sound med hans elektriske og funky side kendt fra hans populære band The Nomads.

Med på Danmarksturneen har Chris Minh Doky et stjerneband bestående af Poul Reimann på klaver og keyboards og Prince-trommeslageren David Fingers Haynes.

Gå ikke glip af en sjælden og stor aften med Chris Minh Doky og hans stjerneband.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Patricia Spielmann Nielsen
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign