Advokathjælp via din forening

Aarhus Haandværkerforening


Hurtigt. Sikkert. Gratis eller billigt.- 124,6 KB

Gratis hotline

 1. Brug Kontaktformular,

 2. skriv til mail@universadvokater.dk

 3. eller ring 89 34 35 08 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00. - Tager Andreas ikke telefonen, så spørg efter David.


Ring eller skriv i det øjeblik, du står med problemet.

Kontaktformular eller mail: skriv venligst "Medlem af Aarhus Haandværkerforening".

Hotlinen er til korte spørgsmål, som vi har mulighed for at besvare på stående fod. Det koster aldrig noget, før vi aftaler det.

Fyraftensmøder i pianobaren

Mød kolleger fra Aarhus og omegn over en kop kaffe eller en fyraftensøl, bliv klædt på til juridiske udfordringer og hør nyt, du kan bruge i din dagligdag.


Arrangementerne afholdes i pianobaren (det tidligere Jacob's BarBQ), Vestergade 3, Aarhus.

Dine advokat-kontakter

Advokat Andreas Olesen er den primære kontaktperson hos UNIVERSADVOKATER for medlemmer af  Aarhus Håndværkerforening.

- 30,7 KB

ao@universadvokater.dk - 89 34 35 08
Mere om Andreas

 

Advokat David Hermansen tager over i Andreas' fravær.

- 33,2 KB

dh@universadvokater.dk - 89 34 35 05
Mere om David

 

UNIVERSADVOKATER
Vestergade 3
8000 Aarhus C
mail@universadvokater.dk
89 34 335 36

Er jeres virksomhed ikke allerede medlem, så

meld jer ind i Aarhus Haandværkerforening nu

Aarhus Haandværkerforening har små tusind medlemsvirksomheder fra Aarhus og omegn.             

I dag er medlemmerne ikke kun mestre fra de traditionelle håndværk, men også selvstændige fra mange forskellige andre erhverv fra de helt små til de meget store lokale virksomheder.         

Indmeldelsesgebyret er beskedent og det årlige kontingent endnu mindre.

Blandt de mange fordele, du opnår gennem Aarhus Haandværkerforening, er

 • adgang til et godt netværk af lokale kolleger og andre erhvervsdrivende.
 • mulighed for deltagelse i faglige og sociale arrangementer.
 • medbestemmelse på den erhvervspolitiske indflydelse, som foreningen yder lokalt, regionalt og på landsplan.
 • gennem foreningen medlemskab af SMVdanmark med de fordele, dette indebærer i form af adgang til rabatportal mv.
 • adgang til juridisk hotline til UNIVERSADVOKATER

Du kan indmelde dig her.

Du er også velkommen til først at søge nærmere oplysning hos foreningens bestyrelse eller sekretariat.


appvokat

advokat på abonnement

Med et abonnement på UNIVERSADVOKATERs app får du bl.a.

 • rykkerservice
 • inkasso
 • rabatter på mange af din virksomheds og jeres private indkøb
 • 1-2 gratis advokattimer (ud over den gratis hotline)
 • rabatter, tilbud, lodtrækninger og hotline til jeres medarbejdere

Læs mere på www.appvokat.tips.

Hvis I bliver uenige med kunden, leverandøren, medarbejderen eller andre ...

UNIVERSADVOKATER bistår omkring 1.500 erhvervsvirksomheder fordelt over hele Danmark. Herudover bistår vi internationale virksomheder, branche- og andre foreninger samt privatpersoner.

Vi har stor erfaring med retssager, voldgiftssager, mediation og syn og skøn og har til stadighed hundredvis af denne type sager under behandling for håndværks-, bygge- og alle mulige andre typer virksomheder.

Det er som regel en god idé at tale med os eller andre advokater, inden en uenighed går helt i håtrdknude.

Kontakt os via hotlinen, vores hovednnummer 89 34 35 36 eller vores hovedmail mail@universadvokater.dk.

Lov om tidsregistrering

Den 1. juli 2024 forventes lov om tidsregistrering at træde i kraft. Loven stiller krav om, at alle arbejdsgivere giver deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid gennem et tidsregistreringssystem, der kan dokumentere medarbejdernes arbejdstid.

 Hvad er lovens formål

Loven skal sikre, at arbejdsgivere overholder de allerede lovpligtige regler om arbejdstid i arbejdsdirektivet fra 2003, som blandt indeholder regler om maksimal ugentlig arbejdstid, medarbejdernes krav på hviletimer, samt medarbejderes krav om én ugentlig fridag.  

Hvad skal tidsregistreringssystemet kunne?

Systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Systemet skal være i stand til at måle den daglige og ugentlige arbejdstid og oplysningerne skal være frit tilgængelige for medarbejderne. Loven stiller desuden krav om, at oplysningerne gemmes i 5 år.

Hvad kommer loven til at betyde for arbejdsgivere?

Loven stiller krav til arbejdsgivere, om at implementere et tidsregistreringssystem i overensstemmelse med de ovenstående krav senest ved lovens ikrafttræden.

 Hvis du ønsker at høre mere om lov om tidsregistrering, herunder de specifikke krav til tidsregistreringssystemet og såfremt du har brug for rådgivning til at etablere systemet, så kontakt os på mail@universadvokater.dk.

Store Bededags-tillæg

Samtidig med afskaffelsen af Store Bededag som helligdag indførtes et nyt løntillæg.

Fra 1. januar 2024 har månedslønnede medarbejdere krav på et særligt løntillæg på 0,45% af den påregnelige årslønTillægget er en kompensation for den ekstra arbejdstid, der opstår som følge af, at Store Bededag nu bliver en almindelig arbejdsdag.

Dette tillæg kan udbetales på to måder: årsmodellen og månedsmodellenI årsmodellen udbetales tillægget sammen med medarbejderens ferietillæg to gange årligtI månedsmodellen udbetales tillægget sammen med den faste månedsløn.

I skal således nu tage stilling til, hvilken af de to modeller I vil anvende.

Regnskabsmæssigt skal virksomheder, der vælger årsmodellen, ved fremtidige regnskabsafslutninger indregne optjent løntillæg frem til statustidspunktet som en forpligtelseI årsregnskabet skal skyldigt løntillæg præsenteres i balancen som en kortfristet gældsforpligtelse under anden gæld.

Der er stadig er nogle uafklarede spørgsmål omkring det nye løntillæg, herunder om det også gælder for nye medarbejdere, og hvordan det skal håndteres for medarbejdere, der stadig holder fri på Store Bededag.

Kontakt advokat Andreas Olesen, hvis du har spørgsmål om bededagstillægget.

Ændring af arbejdstidsloven - lovpligtig tidsregistrering

I de gode gamle dage, for 50-100 år siden, stemplede fabriksarbejdere - og nogle steder også kontoransatte - ind og ud fra arbejde ved at stikke et kontrolkort i et stempelur ved porten. Kom lærlingen 2 minutter for sent, afregnede værkføreren kontant i porten for den tabte tid med en syngende ørefigen. Til frokost, og når klokken blev 16,00,00 forkyndte en dampfløjte, at nu måtte man lægge skruenøgler og blyanter fra sig og gå hjem.

Den slags foranstaltninger havde man for at sikre, at medarbejderne ikke snød med nogle minutter hist og pist. Det var ikke noget, virksomhederne var tvunget til; de havde bare selv valgt, at det var det smarteste at indrette sig på den måde.

Sådan er det heldigvis ikke længere.

I dag er dampfløjter og stempelure ikke alene blevet museumsgenstande, og it og AI er ved at have udkonkurreret skruenøgler og blyanter.

Folketinget har for kort tid siden vedtaget en lov, der ikke længere giver virksomheder en valgmulighed. Virksomhederne skal senest den 1. juli 2024 indrette et arbejdstidsregistreringssystem, som gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager.

I dag er grunden heldigvis, at man vil sikre, at medarbejderne ikke bliver snydt for tid, men stempeluret er stadig det samme lige bortset fra at det er blevet digitalt. Straffen er ikke længere en ørefigen til lærlingen, der kommer for sent, men at der kun er det kedelige morgenbrød tilbage. Og så er det i øvrigt heldigvis nu de fleste steder slet ikke muligt at møde for sent; men man kan møde senere.

Det er dét, der hedder fremskridt!

Hos universadvokater ville gerne bibeholde et forhold mellem virksomhed og medarbejdere, der bygger på gensidig tillid, ikke på kontrol. Det er nu for så vidt angår arbejdstiden blevet forbudt ved lov.

Politikerne siger at vi skal. Politikerne siger, at EU siger, at de skal. Vi siger, at vi måske skal til sammen at sige noget til politikkerne.

 

Vi rådgiver gerne virksomheder og de nye (?) tidsregistreringsregler. 

 

(DEFINITION: En leder er en artikel i et skrevet medie, der med synlig subjektivitet - fremstiller
redaktionens holdning til et emne)
Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign