English

Et udpluk af vores seneste internationale sager

 

 • Rådgivet hollandsk klient om forbrugeres retsstilling vedrørende gavekort.
 • Rådgivet amerikansk klient om kontrakt mellem drikkevareproducent og laboratorium.
 • Rådgivet engelsk klient om forretningsordenen for bestyrelsen i dansk selskab.
 • Bistået ved salg af feriebolig i Spanien.
 • Opsagt direktør i svensk selskab.
 • Rådgivet et engelsk selskab om dets danske datterselskabs tvist med de polske konkurrencemyndigheder.
 • Rådgivet en dansk virksomhed om de forventelige momsmæssige konsekvenser af en ændring af deres franske salgs- og leveringsbetingelser.
 • Rådgivet et hollandsk selskab vedrørende tilbagekaldelse af en fuldmagt til direktøren i dets danske datterselskaber.
 • Rådgivet udenlandsk moderselskab om om en retssag, som dets danske datterselskab var involveret i.
 • Rådgivet dansk klient om eneforhandlingsaftale med en kinesisk leverandør.
 • Ændring af vedtægter for et hollandsk selskabs danske datterselskab.
 • Gennemgang af en rammeaftale vedrørende salg af software fra et dansk selskab til en spansk kunde.
 • Bistand til en dansk klient vedrørende et betalingskrav fremsat af et engelsk selskab.
 • Rådgivet engelsk klient om momsspørgsmål i relation til deres danske datterselskab.
 • Udfærdiget diverse interne dokumenter for en UK-baseret klients danske datterselskab
 • Udarbejdet fuldmagt til direktøren i et hollandsk selskabs danske datterselskab
 • Rådgivet en dansk klient bosiddende i Asien om en offentlig myndigheds muligt ulovlige frigivelse af fortrolige oplysninger og erstatningsmulighederne i den anledning
 • Rådgivet dansk klient om forligsmulighederne i en sag for tysk domstol
 • Rådgivet et græsk selskab om permanent etablering i Danmark og udstationering af medarbejdere.
 • Bistået et dansk selskab under forhandlinger med en kinesisk leverandør om en samhandelsaftale.
 • Rådgivet en amerikansk virksomhed om mulighederne for at placere en databeskyttelsesmedarbejder i Danmark.
 • Etableret et selskab i Danmark for en fransk klientRådgivet et engelsk selskab om dets danske datterselskabs momsforhold.
 • Repræsenteret en klient i en serie af sager anlagt af tyske kunder ved danske domstole i relation til COVID 19-krisen.
 • Bistået en dansk klient med at fuldbyrde en engelsk dom ved danske domstole.
 • Bistået en dansk klient vedrørende ansættelsesforhold i Frankrig.
 • Bistand til en dansk virksomhed vedrørende en spansk kundes kontraktbrud
 • Rådgivet dansk klient vedrørende tvister med tyske kunder i relation til pakkerejser og forbrugerbeskyttelsesregler.
 • Bistand til en dansk klient vedrørende den polske forbrugerombudsmands undersøgelse klientens forretningsbetingelser over for polske forbrugere.
 • Bistået tysk klient vedrørende danske betalingssystemer, kreditaftaler, forbrugeraftaler, databeskyttelseslovgivningen og etablering i Danmark.
 • Rådgivet fransk klient om dansk HR persondatabeskyttelses- og ligebehandlingsregler
 • Rådgivet hollandsk selskab om persondataoplysningserklæring til danske kunder samt om vilkårene for brug af en hjemmeside, hvorigennem danske kunder kan bestille take away-madvarer
 • Rådgivet svensk klient om danske arveregler
 • Rådgivet engelsk klient om de danske sommerhusregler
 • Rådgivet dansk klient om varemærkekrænkelser i forskellige EU-lande
 • Rådgivet hollandsk moderselskab vedrørende selskabsretlige regler gældende for dets danske selskaber.
 • Rådgivet græsk klient om danske lovkrav vedrørende installation af elevatorer og om udstationering af udenlandsk arbejdskraft
 • Rådgivet engelsk klient om deres danske datterselskabs indberetningsforpligtelser vedrørende ultimative ejere
 • Rådgivet dansk klient med et ungarsk datterselskab vedrørende ny lovgivning, der forpligter formidlere af overnatningsfaciliteter i Ungarn til at efterleve visse dataregistreringsbestemmelser.
 • Rådgivet hollandsk klient om dets danske datterselskabs overtagelse af et andet dansk selskab.
 • Bistået engelsk klient med valg af nyt bestyrelsesmedlem i klientens danske datterselskab
 • Udarbejdelse af rammeaftale om design projekter mellem en dansk og en hollandsk part
 • Rådgivning af dansk klient vedrørende en undersøgelse foretaget af de franske konkurrence- og forbrugermyndigheder
 • Rådgivning af dansk klient om italienske GDPR- og antiterror-lovgivning
 • Rådgivning af dansk klient om østrigsk markedsføringsret
 • Bistået hollandsk klient vedrørende dansk markedsføringslovgivning
 • Rådgivet UK klient om de danske pakkerejseregler og om momsregler
 • Rådgivet to UK virksomheder om deres danske datterselskabers indberetninger til Danmark Statistik
 • Rådgivet britisk klient vedrørende dansk selskabsret og bistået vedrørende udnævnelse af en ny direktør for klientens danske datterselskab
 • Udfærdigelse af konsulentaftale mellem en dansk og en kinesisk part
 • Bistået dansk selskab med udskiftning af selskabets filialer advokater i Spanien og Italien
 • Hjulpet dansk klient med udnævnelse af en ny direktion for en række europæiske datterselskaber
 • Rådgivet hollandsk klient vedrørende afskedigelser i deres danske datterselskab
 • Rådgivet dansk klient om formelle krav til forbrugerkontrakter i Ungarn og Italien
 • Bistået dansk klient med kontraktindgåelse vedrørende udnyttelse af immaterielrettigheder i Kroatien
 • Rådgivet dansk klient vedrørende en forhandleraftale med en amerikansk producent
 • Rådgivet dansk klient om inkasso i en række EU medlemslande
 • Bistået dansk virksomhed vedrørende lokale lovgivningsmæssige krav til deres aktiviteter i Grækenland
 • Bistået en dansk virksomhed med krav mod en insolvent agent i Spanien. 
 • Rådgivet dansk klient om lokale lovkrav til virksomhedsdrift i Belgien.
 • Rådgivet dansk virksomhed og en række af dens europæiske datterselskaber om forbrugersamtykke til direct marketing og relaterede databehandlings-problemstillinger.
 • Gennemgang af en rammeaftale vedrørende vareleverancer fra en dansk sælger til en køber i Storbritannien.
 • Bistået en dansk klient med (endnu) en retssag i Østrig
 • Gennemgået og optimeret standard salgs- og leveringsbetingelser for et dansk selskab, der sælger software til USA og EU (herunder Storbritannien)
 • Bistået en dansk klient vedrørende en retssag i Østrig
 • Gennemgang af en dansk klients standardkontrakt med spanske kunder
 • Bistået en dansk virksomhed med ansættelsesretlige spørgsmål i relation til en medarbejder i et tysk datterselskab
 • Rådgivet et dansk selskab vedrørende en aftale om databehandling i Luxembourg og Schweiz.
 • Bistået en dansk klient med at bilægge en tvist med en engelsk kunde.
 • Rådgivet dansk klient om tysk forbrugerbeskyttelseslovgivning
 • Rådgivet dansk klient om databehandlingsaftaler med forretningspartnere i USA, Belgien og Holland.
 • Rådgivet amerikansk klient om udskiftning af bestyrelsen i et dansk selskab.
 • Bistået en engelsk klient med udskiftning af bestyrelsen og direktionen i polske, tyske og danske datterselskaber.
 • Rådgivet et hollandsk selskab vedrørende dets danske datterselskabs forretningsbetingelser for Wi-Fi-adgang for forbrugere.
 • Bistand til dansk klient i forbindelse med undersøgelser rettet mod dets franske filial af den franske konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndighed.
 • Bistand til dansk klient vedrørende et pålæg modtaget fra de catalanske turistmyndigheder.
 • Bistand til dansk klient under søgsmål i Østrig vedrørende en græsk ejendom.
 • Rådgivet dansk klient vedrørende kravene til specifik virksomhedsdrift i Frankrig.
 • Bistået dansk klient under tvist om kontrakt med en spansk kunde.
 • Rådgivet amerikansk selskab om vilkårene for udstationering af medarbejdere hos deres danske datterselskab
 • Bistand til amerikansk softwareselskab med selskabsetablering i Danmark
 • Assisteret dansk selskab med gennnemgang af salgs- og leveringsbetingelser og standardkontrakter i et ungarnsk datterselskab
 • Rådgivet dansk klient om ungarnske forbrugerbeskyttelsesregler
 • Hjulpet dansk klient med at opnå byggetilladelse i Montenegro
 • Bistand til dansk klient med GDPR compliance i selskaber over hele Europa
 • Inddrivelse af fordringer i Danmark for engelske og afghanske klienter
 • Rådgivning til den lithauske ejer af et dansk selskab om ansættelsesretlige forhold
 • Gennemgang for dansk klient af dets kroatiske selskabs standardkontrakter og salgs- og leveringsbetingelser
 • Rådgivning til et hollandsk selskab om pakkerejsedirektivet
 • Bistand til et engelsk moderselskab til diverse selskabsregistreringer for dets danske selskaber
 • Rådgivning til holandsk selskab om danske regler vedrørende spillemaskiner og gennemgang af kontrakt vedrørende opstilling af spillemaskiner i Danmark
 • Gældsinddrivelse mod danske debitorer for engelske og pakistanske selskaber
 • Udarbejdelse af responsum til tysk forsikringsselskab om lovvalg i forsikringspolicer med danske forbrugere
 • Bistand til en dansk virksomhed vedrørende et krav fremsat af en belgisk kunde
 • Bistand til et dansk selskab vedrørende en retssag i Holland
 • Gennemgang af en forlagsaftale mellem en dansk forfatter og et amerikansk forlag
 • Rådgivning til indisk klient om etablering i Danmark
 • Gennemgang af kontrakt for dansk klient til brug i forhold til kunder i Spanien
 • Rådgivning af britisk klient vedrørende etablering af virksomhed i Danmark
 • Udarbejdelse af aftale om overførsel af rettigheder mellem et dansk selskab og dets irakiske datterselskab
 • Undersøgelser for og rådgivning til et engelsk selskab om dets danske datterselskabs efterlevelse af reglerne i persondatabeskyttelsesdirektivet
 • Gennemgang af et hollandsk selskabs salgs- og leveringsbetingelser og tilpasning af betingelserne til brug for et dansk datterselskab
 • Rådgivning til hollandsk klient om byggeprojekt i Danmark.
 • Rådgivning til dansk klient om registrering af domænenavn i Egypten.
 • Rådgivning til dansk klient om kompensation for international flyforsinkelse.
 • Rådgivning til hollandsk klient om forbrugerbeskyttelse i Danmark
 • Bistået et dansk selskab vedrørende en varemærketvist i Storbritannien.
 • Rådgivet en dansk virksomhed og dens engelske moderselskab vedrørende en kontrakt om et IT-system til en meget betydelig værdi leveret af en hollandsk virksomhed
 • Etablering af virksomhed i Egypten
 • Rådgivning til et dansk selskab om dets engelske datterselskabs General Terms of Sale, B2B
 • Rådgivning til dansk klient om og udfærdigelse af agenturaftale med tysk agent
 • Udarbejdelse af kontrakt om vandkontrol for dansk klient i forhold til kroatisk samarbejdspartner
 • Udfærdiget kontrakt vedrørende levering og vedligeholdelse af softwareprogrammer for amerikansk klient
 • Bistand vedrørende de særlige momsregler for rejsebureauer i relation til EU-direktivet på området
 • Mellemværende med svenske miljømyndigheder om persondataforhold
 • Bistand til spanske og portugisiske klienter vedrørende beslaglæggelse i Danmark
 • Direktionsskift i dansk aktieselskab for engelsk klient
 • Udskiftning af direktør i fransk selskab
 • Klage til et ankenævn i Holland.
 • Undersøgelse af kontraktsforhold i relation til Indien.
 • Etablering i Sydafrika.
 • Europæisk varemærkeregistrering.
 • Etablering i Sri Lanka.
 • Udstationering i Danmark af en udenlandsk medarbejder.
 • Visum til USA til en hollandsk statsborger.
 • Etablering i Maldiverne.
 • Inkasso i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England.
 • Arbejdstilladelse i Danmark til en ukrainsk medarbejder.
 • Dansk ægtepagt til et dansk/sydafrikansk ægtepar bosiddende i Sydafrika.
 • Rådgivning til thailandsk statsborger i relation til skilsmisse

Når vi siger international, mener vi det.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign