7. december 2020

Skal du sælge eller købe hus med brændeovn?

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget en ny lov omkring brændeovne. Loven fastsætter, at der ved overdragelse af ejendomme 1. april 2021 eller senere gælder en pligt til at skifte eller nedlægge brændeovne fra før år 2003 inden for 12 måneder. 

Loven er vedtaget som et led i den grønne omstilling for at skabe renere luft og for at sikre en mere effektiv udnyttelse af træbiomasse.

Miljøministeriet oplyser, at der er cirka 700.000 brændeovne i Danmark, hvoraf ca. 260.000 skønnes til at være produceret før 2003. Det forventes, at cirka 12.000 brændeovne vil blive udskiftet i løbet af lovens første år. 

Såfremt en boligejer ikke kan dokumentere, hvornår en brændeovn er fra, kan boligejeren indhente en erklæring fra skorstensfejeren om brændeovnens alder. Erklæringen fremsendes herefter til Miljøstyrelsen med henblik på afgørelse af, om brændeovnen er omfattet af den nye ordning eller ej.

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Kassandra Mønster Jensen
Trainee (stud.jur.)
Sarah Lykkegaard Døssing
Trainee (stud.jur.)
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Marc Top Christensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Puk Jespersen
Reception og administration
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Dudal Webdesign