16. november 2021

Nye regler for forbrugerkøb i købeloven.

Der sker en udvidelse af købeloven, således at salg af produkter med digitalt indhold og digitale tjenester til forbrugere omfattes af loven. Bl.a. køb af lydfiler, streamingtjenester, e-bøger, databehandlingsprogrammer, e-mail-programmer, digitale fillagringsprogrammer samt biler og andre genstande med digitale komponenter vil kunne anses for omfattet af købeloven. Køb, hvor forbrugerens modydelse for et produkt med digitalt indhold er pågældendes personoplysninger, bliver ligeledes ved lovændringen omfattet af købeloven.

Hvis en forbruger klager over en mangelfuld ydelse, bliver det indtil 12 måneder efter købstidspunktet den erhvervsdrivende, der skal godtgøre, at manglen ikke var til stede på købstidspunktet. Dette er en fordobling af den hidtil gældende frist på 6 måneder.

Endvidere skal erhvervsdrivende ved salg af produkter med digitalt indhold løbende sikre sig, at forbrugeren får besked om og får leveret nødvendige opdateringer af produktet. Sker dette ikke, anses ydelsen for mangelfuld. Dette gælder dog ikke, hvis den manglende opdatering skyldes forbrugerens egne forhold. Den erhvervsdrivendes opdateringspligt er gældende i hele den periode, hvori der er aftalt løbende levering af produkter med digitalt indhold.

Fremover bliver det muligt for forbrugeren i visse tilfælde af alvorlige mangler ved ydelsen at ophæve købet eller kræve et afslag i købesummen, selvom den erhvervsdrivende sælger ikke har haft mulighed for at foretage afhjælpning.

Lovændringen medfører ikke en justering af den 2-årige reklamationsfrist.

 

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign