19. januar 2022

Ny regler for køb og salg af heste

Den 1. januar 2022 trådte ændringer i købeloven i kraft, som har stor betydning for handel med heste.

Det helt afgørende element i de nye regler er, at handel med heste ikke længere er omfattet af reglerne om forbrugerkøb, men nu i juridisk forstand betragtes som handels- og civilkøb.

Lovændringen sker på baggrund af implementeringen af et EU-direktiv (varedirektivet 2019/771/EU), som netop har gjort det muligt at fritage hestehandel fra forbrugerbeskyttende køberegler.

 

Hvad kommer det så rent faktisk til at betyde?

På nogle punkter bliver det lettere at manøvrere i de nye regler. Tidligere kunne et køb eller salg af hest nemlig også være omfattet af købeloven som civil- og handelskøb, men det har ofte givet anledning til diskussioner mellem købets parter, fordi der ikke var faste rammer for, hvornår hvilke regler, der skulle gælde. Det bliver således frem over lettere for parterne i en hestehandel at vide hvilke regler, der gælder for handlen.

En af de afgørende ændringer i reglerne vedrører fristen for reklamation. Tidligere var det sådan, at så længe køber reklamerede over for sælger inden for 6 måneder efter købet, var der juridisk en formodning for, at manglen var til stede på købstidspunktet, og det var derefter sælger, der skulle bevise, at hesten ikke led af en mangel allerede dér. Det var en bevisbyrde, der var meget svær at løfte, og de nye regler vil derfor stille nogle hestesælgere gunstigere.

Efter de tidligere regler ville man ikke kunne afskære køber fra at gøre reklamationsret gældende, men når købet nu omfattes af reglerne om handels- og civilkøb, kan man indgå friere aftaler, og det vil derfor i de fleste tilfælde lovligt kunne aftales, at hesten købes ”som beset” eller lignende, eller køberen pålægges en undersøgelsespligt, således at sælgers ansvar indsnævres.

Grundlæggende er konsekvenserne af lovændringen alt i alt, at køber pålægges en større risiko, mens sælgers bevisbyrde begrænses markant.  

UNIVERSADVOKATER anbefaler altid, at man ved handel med heste sikrer sig, at der foretages en grundig dyrlægeundersøgelse, og at der udarbejdes en købsaftale, som tager højde for alle relevante detaljer.

Dette indlæg er skrevet af advokatfuldmægtig Sofie Thøgersen (89 34 35 06). Du er meget velkommen til at rette henvendelse til Sofie. Den indledende kontakt er altid gratis.

Se også www.heste.tips  

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Sekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Jeanette Kjær
Receptionist
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign