6. december 2021

ÆNDRINGER I FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNINGEN PÅ VEJ

Vigtige ændringer til forbrugerbeskyttelseslovgivning træder i kraft den 28. maj 2022 og er af særlig relevans for digitale virksomheder og online markedspladser.

Ændringerne er for det meste en implementering af New Deal for Consumers-direktivet.

Når ændringerne træder i kraft, vil reglerne i forbrugeraftaleloven og forbrugerbeskyttelsesreglerne i købeloven eksplicit gælde for alle digitale tjenester og alt digitalt indhold, herunder når forbrugeren "betaler" med sine personoplysninger i stedet for med penge.

Ændringerne indfører yderligere oplysningsforpligtelser for virksomheder, herunder nye pligter til at oplyse om personaliserede priser, fx når profilering anvendes for at opnå prisen.

Ændringerne indfører også bøder for overtrædelse af store dele af forbrugerbeskyttelsesreglerne og for brug af urimelige aftalevilkår i strid med aftaleloven. Som noget nyt vil der også være maksimumsbøder for såkaldt udbredte overtrædelser og overtrædelser med EU-dimension.

Der er også flere ændringer, som ikke vedrører gennemførelsen af direktivet. Der skal blandt andet indsættes en ny bestemmelse i forbrugeraftaleloven, der giver forbrugeren ret til at opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser (fx abonnementer) ved brug af samme medie eller tekniske platform, som blev brugt til at indgå aftalen.

Kontakt venligst Ruth Caddock Hansen, hvis du gerne vil drøfte, hvordan ændringerne vil påvirke din virksomhed.

Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lærke Maria Mark Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alexander Gyldenløve Sørensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign